Bezoek onze leesmiddagen!

Geschreven op dinsdag 17 september 2019

 

Aan het oriënteren op een nieuwe leesmethode?

Kom dan naar een van de leesmiddagen, deelname is gratis! Na een korte introductie van De Schoolschrijver kun je kiezen uit zowel inspiratie als informatieve sessies van de uitgeverijen over aanvankelijk, voortgezet technisch en begrijpend lezen. Zij nemen je mee in hun visie op het leesonderwijs en hoe zij dit vertaald hebben in hun methodes. Hierbij staan items als software, differentiatie, structuur en toetsen/volgen centraal. Daarnaast is er deze middag ook de gelegenheid om te kijken naar ondersteunende leesmaterialen. Kies zelf welke 3 sessies je bijwoont.

PROGRAMMA
13.30 Inloop
14.00 Introductie
14.30 Informatieve sessie 1
15.15 Pauze
15.30 Informatieve sessie 2
16.15 Informatieve sessie 3

DATA

 12 februari 2020  CBS De Regenboog Reeuwijk> Inschrijven
 11 maart 2020  De Spreng Drachten*> Inschrijven

 
* In het noorden begint het programma om 14.00u i.p.v. 13.30u


DE INTRODUCTIE | ONTDEK DE MAGIE VAN LEZEN IN DE KLAS

Tijdens de introductie geven de leukste kinderboekenschrijvers, Schoolschrijvers geheten, inzicht in hoe je van jouw leeslessen een spannend avontuur voor alle leerlingen kunt maken. Herkenbare voorbeelden en oplossingen uit de praktijk komen voorbij, zodat jij vol goede moed aan de slag kunt gaan met lezen in de klas.


INSPIRATIESESSIES

1. Combineer voorlezen met muziek | Anouk Overman, De Voorleeshoek
Ben je gek op voorlezen, maar zou je het wel eens wat spannender willen maken? Wil je muziek op een andere manier inzetten in de les? Of zou je willen leren hoe je de aandacht van de kinderen in de klas nog langer vast kan houden tijdens het voorlezen?
In deze workshop gaan we aan de slag met al deze vragen ove rhet voorlezen en vertelt Anouk hoe je voorlezen kunt combineren met muziek. Aan het einde van de workshop kan je zelf genieten van een voorleesverhaal. Je gaat naar huis met handige tips om direct aan de slag te gaan.

2. De Schoolschrijver-maand
Hoe zou je het vinden om een klas vol leerlingen te hebben die graag lezen? Die vaker een boek pakken en die het geweldig vinden om met verhalen bezig te zijn? In 'De Schoolschrijver-maand' programma's gaan kinderboekenschrijvers met leerlingen aan de slag. De programma's bieden lessen die het leesplezier van de kinderen in jouw klas een boost geven. Tijdens deze workshop maak je niet alleen kennis met de effectiviteit van de programma's, maar ga je zelf aan de slag en ervaar je hoe leuk het is om een les te doen!

INFORMATIEVE SESSIES - AANVANKELIJK LEZEN

3. Veilig leren lezen
Veilig leren lezen is een taal-leesmethode voor groep 3. Recente wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen hebben geleid tot een nieuwe versie. De nieuwe didactische keuze van Veilig leren lezen zijn gebaseerd op internationaal wetenschappelijk onderzoek en ervaringen van professionals. De didactiek kenmerkt zich onder andere door een gestructureerde opbouw van het letteraanbod, waarbij telkens één letter/klank centraal staat, en een gedegen automatiseerlijn. Leerlingen verkennen elke nieuwe letter vanuit verschillende invalshoeken en lezen deze vervolgens in zoveel mogelijk combinaties met de letters die ze al kennen. In woorden , zinnen én teksten. Naast technisch lezen is er veel aandacht voor leesplezier. Op die manier leggen kinderen in groep 3 een fundament voor hun taal-leesontwikkeling.

4. Lijn 3
Leren lezen in groep 3 is ook de wereld om je heen leren begrijpen. Kinderen in groep 3 willen weten hoe dingen werken. Die wereldoriënterende kennis is belangrijk voor het latere begrijpend lezen. Lijn 3 speelt hierop in. In de thema’s komen typische kindervragen aan bod, zoals: Hoe komt prik in limonade? Waarom vallen de bladeren van de bomen? Ook maakt Lijn 3 gebruik van verschillende effectieve werkvormen voor in de klas.

5. TaalOceaan
TaalOceaan is een moderne methode voor aanvankelijk lezen en taal in groep 3 van de christelijke school. De methode kenmerkt zich door een frisse uitstraling, een sterke nadruk op technisch lezen en spelling, een uitgekiend aanbod voor een leeskwartiertje en een ‘dagelijks’ dictee. TaalOceaan is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten, zoals onder andere verwoord door Dr. Kees Vernooy. De lessen zijn ontworpen door leerkrachten met veel ervaring in de alledaagse praktijk van groep 3. De methode sluit naadloos aan op Taal actief –versie voor de christelijke school.

6. Letterklankstad
Letterklankstad is een leesmethode met een unieke didactische aanpak gericht op de fonologische vaardigheden (decoderen, analyse en automatiseren) en de taalstructuur en regels. Het kan zowel klassikaal worden ingezet op volgorde van de lessen, als remediërend bij leerlingen in alle groepen van het basisonderwijs die uitvallen in het leesproces. Letterklankstad is geen dichtgetimmerde methode met elke dag vaste lessen, maar is opgebouwd uit 72 instructielessen met nieuwe leesdoelen.

INFORMATIEVE SESSIES - VOORTGEZET TECHNISCH LEZEN & BEGRIJPEND LEZEN

7. Estafette 3
Tot op heden werden technisch lezen en begrijpend lezen gezien als twee verschillende vakgebieden. Estafette 3 stapt hiervan af en heeft als hoofddoel het vloeiend kunnen lezen van teksten mét begrip. Niet de leesstrategieën en - doelen staan centraal, maar de tekst zelf. Dat is ook een belangrijk uitgangspunt van Close Reading. Voor een nog groter leesplezier biedt Estafette 3 een grote variatie aan tekstsoorten en genres, waaronder informatieve teksten, recepten,moppen, webteksten en gedichten.

8. Atlantis
Atlantis: wereld van verhalen (2019) is de nieuwste methode voor voortgezet lezen van uitgeverij Delubas. In de methode, bestemd voor groep 4 t/m 8, worden technisch en begrijpend lezen volledig geïntegreerd aangeboden. In Atlantis staat de inhoud van de tekst altijd voorop, waardoor kinderen veel beter snappen waarom ze aan het lezen zijn. Zo wordt het lezen leuker en gaat het ook steeds sneller en gemakkelijker: begrip, plezier en techniek versterken elkaar. Omdat leesplezier aan de basis staat van leessucces, staat de leesbeleving in Atlantis centraal. De kinderen mogen vaak zelf kiezen wélke tekst ze lezen: hun eigen interesse is leidend. Er komen dan ook allerlei verschillende tekstsoorten aan bod, van verhalen tot krantenberichten en van theaterleesteksten tot mailtjes.

9. Karakter
De methode Karakter (2019) van uitgeverij Malmberg is een methode voortgezet technisch lezen voor de groepen 4 t/m 8. Met Karakter leren de kinderen niet alleen goed lezen, maar doen ze ook succeservaringen op en worden ze gestimuleerd veel en gevarieerd te lezen. Zo maken ze ongemerkt veel leeskilometers en ervaren ze dat lezen leuk en zinvol is. In Karakter gaan goed technisch leesonderwijs en leesmotivatie hand in hand.

10. Flits
In Flits lezen kinderen vanuit prikkelende thema’s en nieuwsgierig makende Flitsvragen. De Flitsvragen zuigen de kinderen de verhalen en teksten in en geven ze extra motivatie om te gaan lezen en op zoek te gaan naar de antwoorden. Daardoor lezen ze niet alleen technisch, maar ook geboeid. Leesplezier staat voorop in de unieke lessenserie leesbevordering en jeugdliteratuureducatie Lekker lezen. In de jeugdliteratuur vinden kinderen leestips en een schat aan creatieve boektaken.

11. Blits 2.0
De methode Blits Nieuw (2019) Studievaardigheden van uitgeverij Delubas is een methode voor studievaardigheden voor de groepen 5 t/m 8. De methode bestaat uit papieren materialen ondersteund door digibordsoftware en leerlingsoftware (incl. toetsen). Informatie uit allerlei verschillende bronnen kunnen selecteren, beoordelen, verwerken en toepassen is in onze moderne maatschappij onmisbaar: van kaartlezen tot presenteren en van planmatig werken tot het kritisch beoordelen van informatie op internet. Deze studievaardigheden oefenen kinderen met de methode Blits.

12. Leeslink
Leeslink is een complete actuele digibordmethode, waarbij naast teksten, opdrachten en actuele filmpjes ook aparte leesstrategiefilmpjes, uitleg over de leerdoelen en de theorie, antwoorden en handige digitale leerhulpjes in de software zijn opgenomen. Elke week staan nieuwe lessen online. Leerlingen leren begrijpend lezen aan de hand van 7 evidence-based leesstrategieën. Ze leren wat er in hun hoofd gebeurt tijdens het lezen en hoe ze de verschillende leesstrategieën kunnen gebruiken. Ook is er aandacht voor transfer naar andere vakken.
 

GOED OM TE WETEN:


Schoolsupport & Kids Learning zal tijdens onze leesmiddagen aanwezig zijn met de volgende materialen:
> NT2, praat mee! (Schoolsupport)
> De voorlezer (Schoolsupport)
> Themaplein (Schoolsupport)
> De Lettertrein (Kids Learning)

  

MEER EVENTS VAN HEUTINK

Benieuwd naar alle Heutinkmiddagen die plaatsvinden dit schooljaar? Bekijk hieronder de complete lijst met Heutink-events of de lijst met externe events waar je ons ook kunt ontmoeten:

Alle Heutink events Overige events

 

MEER INFORMATIE

Wil je meer informatie of heb je vragen? Mail ons direct via onderstaande button of stel je
vraag aan de klantenservice. Volg ons op Facebook, Instagram of Twitter voor
het laatste nieuws, nuttige informatie en leuke tips. 

Neem contact op Meer info