Gratis lespakket om W&T een plek te geven in uw lesprogramma

Geschreven op donderdag 17 augustus 2017

 

Op een leuke en laagdrempelige manier onderzoekend en ontwerpend leren over actuele thema’s zoals Prinsjesdag

Ga dan aan de slag met het lespakket Ontdek het zelf. Samen met expertisecentrum TechYourFuture stellen we dit een heel jaar lang gratis ter beschikking voor alle basisscholen in Nederland. Want voor we het weten is het 2020. Ga aan de slag met deze uitdagingen en ontdek zelf dat ‘iets’ doen aan wetenschap & techniek vooral heel erg leuk is!

De kracht van W&T-onderwijs

Wetenschap & Technologie-onderwijs gaat gepaard met de integratie van vakken. Tijdens de activiteiten passen de leerlingen kennis en vaardigheden toe die ze in bijvoorbeeld taal- en rekenlessen hebben opgedaan. Denk aan begrijpend lezen of verhoudingen berekenen.

Hoe geef ik W&T een plek in mijn lesprogramma?

Iedere leerkracht gunt zijn leerlingen het beste onderwijs dat er is. Onderwijs waarin zij hun talenten maximaal kunnen inzetten en ontwikkelen, dat toekomstgericht is en waarin leerlingen de wereld om hen heen ontdekken vanuit verschillende invalshoeken. Met onderwijs in Wetenschap & Technologie ontdekken leerlingen die wereld door te experimenteren, onderzoeken en nieuwsgierig te zijn. De didactiek van het onderzoekend en ontwerpend leren staat centraal. Leerlingen proberen als echte uitvinders antwoord te vinden op allerlei vragen en worden gestimuleerd slimme oplossingen te bedenken. 21ste eeuwse vaardigheden als creativiteit, ondernemerschap en kritisch denken zetten de leerlingen volop in!

Maar mijn lesprogramma zit vol

Welke leerkracht wil dit nou niet? De realiteit is echter dat lesprogramma’s erg vol zitten. Als leerkracht ben je al blij dat je aan al je lessen toekomt en je je doelen behaalt. Hoe kun je dan op een laagdrempelige manier het onderzoekend en ontwerpend leren een plek geven in jouw lespraktijk? Hoe zorg je ervoor dat het geen extra vak wordt, maar je het integreert? Zonder dat je direct alle methodes over boort gooit?

Kant-en-klaar lesmateriaal

     Ontdek het zelf is een lespakket voor alle groepen van het basisonderwijs. Leerlingen gaan aan de slag met uitdagingen waarin nieuwsgierigheid, creativiteit en probleemoplossend vermogen maximaal gestimuleerd worden. Het lespakket bestaat uit kant- en – klare lesbrieven die je direct kunt inzetten in je klas. En materialen zijn aanwezig op school of zijn eenvoudig aan te schaffen. De uitdagingen sluiten aan bij de kerndoelen en gaan uit van actuele thema’s, waardoor ze gemakkelijk zijn in te zetten bij een projectweek of thema. 

Deze editie: onderzoekend en ontwerpend leren over Prinsjesdag


De Gouden Koets is deze Prinsjesdag de grote afwezige, omdat de koets een opknapbeurt krijgt. Wetenschap & Technologie zullen er voor zorgen dat de Gouden Koets over 3 of 4 jaar de koning en koningin weer naar de Ridderzaal rijdt. Zo lang hoeven we niet te wachten, want in één van de uitdagingen ontwerpen de leerlingen een duurzame Gouden Koets. Daarnaast onderzoeken leerlingen hoe ze een geheimschrift kunnen maken én ontrafelen. Of wat dacht u van het ontwerpen van een verstelbare kroon en troon? Genoeg te onderzoeken en ontdekken in het eerste thema van dit schooljaar!

Ga ook de uitdaging aan

Omdat we u graag helpen om op een laagdrempelige manier aandacht te besteden aan W&T in uw lessen en u en uw leerlingen graag kennis willen laten maken met de mogelijkheden van de uitdagingen van Ontdek het zelf kunt u de uitdagingen rond het thema Prinsjesdag gratis en vrijblijvend downloaden. Klik daarvoor in het schema hierboven op de rode tekst per niveau.

Uitdagingen downloaden voor elk niveau

   
   

Groep 1-2
Maak een verstelbare kroon

Groep 3-4
Maak een geheimschrift voor de koning

Groep 5-6
Ontwerp een nieuwe troon voor de prinsesjes

Groep 7-8
Maak een duurzaam voertuig voor de koning

Plusklas
Maak een dynamische hoed voor Prinsjesdag

   

Ook altijd als eerste de nieuwe Ontdek het zelf uitdagingen ontvangen?

Laat dat dan hier weten. De planning voor de verschijningsdata in dit schooljaar is als volgt:

Prinsjesdag  reeds verschenen 
Mondriaan  week 42 - 2017
Olympische Spelen  week 02 - 2018 
Moestuintjes  week 10 - 2018 
In levende lijve  week 14 - 2018 
Vakantiehuis  week 23 - 2018 

Meer over lesproject Ontdek het zelf

TechYourFuture wil, samen met HEIN! en Heutink, leerlingen op de basisschool helpen deze vaardigheden te ontwikkelen met het project Ontdek het zelf. Ontdek het zelf is een brug tussen Wereldoriëntatie, Wetenschap & Technologie en de 21st Century Skills.  

Leerdoelen

De leerdoelen van Ontdek het zelf sluiten naadloos aan op het SLO leerplankader Wetenschap & Technologie:

  • het ontwikkelen van wetenschappelijke vaardigheden en denkwijzen door te onderzoeken en ontwerpen
  • het ontwikkelen van 21st century skills, zoals creativiteit en probleemoplossend denken
  • het stimuleren van verwondering en nieuwsgierigheid
          

        

Meer informatie

Wilt u meer weten over Ontdek het zelf? Neem dan contact op met uw adviseur. Kijk ook eens op ontdekhetzelf.nu of bekijk de flyer.


Ontdek het zelf is het resultaat van de samenwerking tussen