GsG Het Segment: praktijkwalhalla voor contextrijk leren

Geschreven op woensdag 4 mei 2016

 

Contextrijk leren en op maat werken vanuit de individuele doelen

Praktijkonderwijs heeft één prioriteit, leerlingen voorbereiden op de toekomst en dus dienend zijn aan de praktijk. Op GsG Het Segment in Gouda gaat een groot deel van de focus daarom naar die praktijk. Leerlingen die moeite hebben met leren op de traditionele manier, worden hier begeleid. Het resultaat: qua praktijk stromen ze soms zelfs uit met een voorsprong ten opzichte van leeftijdsgenoten op het vmbo of mbo. ‘Contextrijk leren en op maat werken vanuit de individuele doelen’ noemt directeur Arian Koops dat.

Het gebeurt in de praktijk

Natuurlijk geeft Het Segment ook theorie, maar het is de praktijk waar het echte leren gebeurt. Op de vijf thema’s handel en verkoop, horeca, plant en dier, techniek en zorg en welzijn worden leerlingen in een zo reëel mogelijke omgeving gecoacht naar werk, zelfstandigheid, vervolgopleiding (ROC) en zinvolle vrijetijdsbesteding. Competenties, praktische arbeidsvaardigheden, veiligheid en zelfredzaamheid zijn daarin vooral belangrijk. In deze sectoren leren de leerlingen dàt wat er echt toe doet.

Contextrijk leren

Voor Het Segment betekent contextrijk leren; werkzaamheden uitvoeren in een levensechte omgeving waarbij de beste materialen beschikbaar zijn voor de leerlingen. ‘In onze sector techniek hebben we alle materialen die je in een garage ook vindt’ schetst Koops. In de praktijkruimte staat een complete auto op de autobrug. Leerlingen verwisselen er banden, repareren en vervangen onderdelen, poetsen de auto en leren lassen. ‘De toegang voor veel van onze leerlingen naar het MBO is moeilijk. Daarom proberen we de leerlingen die competenties en vaardigheden mee te geven díe van waarde zijn voor het bedrijf waar ze willen werken. In dit geval een garage.’

Verbinding zoeken

‘Wij zoeken in alles naar de verbinding tussen docenten, ouders, leerlingen, stagebedrijven, werkgevers en andere onderwijsinstellingen, ambities en zelfstandigheid, programma’s en praktijk. Wij zijn doorlopend aan het finetunen hoe we onze leerlingen zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten op de maatschappij en het bedrijfsleven. Daar lobbyen we voor bij bedrijven en overheid, maar we focussen vooral op de ontwikkeling van de leerlingen. Dat werkt het beste in een omgeving die naadloos aansluit op de praktijk in het bedrijfsleven.’

Elke leerling maatprogramma

Elke leerling op Het Segment doorloopt een gepersonaliseerd programma van 5 of 6 jaar. Tot het jaar waarin de 18e verjaardag wordt gevierd. Aan het eind van dat schooljaar gaat dan de rode loper naar de echte praktijk uit.


Elke leerling begint met de basisleerroute, dan bespreken we per periode doelstellingen en gaat de leerling werken aan de doelen die gesteld zijn. Uiteindelijk werkt de leerling naar zijn of haar uitstroomprofiel. Wil je na de opleiding gaan werken in een bouwmarkt? Dan staan bijvoorbeeld een kassatraining, de branche-opleiding verkoopmedewerker en veilig werken met de heftruck in het individuele plan. Dat faciliteren wij in onze opleiding.


Praktijkwalhalla

Een aantal jaren geleden heeft Het Segment met haar visie op leren een Europese subsidie binnengehaald. Het betekende een enorme sprong in de ontwikkeling van de school. Met de subsidie ging de school volledig los op de inrichting van contextrijke praktijkplekken en deels eigen lesmethodes. Het resultaat: een waar praktijkwalhalla met volledig ingerichte horecakeukens, complete winkels met etalage, een praktijklokaal groen, een kinderboerderij met dieren, een buitenplaats met bosmaaiers, minikraan en heftrucks, een werkcentrum, een woonhuis en zorgplekken met zorgbedden, rolstoelen en rollators.

Zelfredzaamheid

Natuurlijk zijn de faciliteiten geen doel op zich. Praktijkonderwijs van Het Segment richt zich ook op zelfredzaamheid. Leerlingen worden voorbereid op de thema’s wonen, werken, burgerschap, leren en vrije tijd. Het is de bedoeling dat alle leerlingen binnen deze gebieden zo goed en zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren binnen de school en daarna de maatschappij. In de bovenbouw wordt dit aangevuld met stages en brancheopleidingen. Als de leerlingen de school verlaten, verzorgt de school nog 2 jaar nazorg door intensief contact met de leerling en de werkgever of nieuwe opleiding.

Visie het segment werkt

De visie van Het Segment werkt. Sinds 2013 heeft de school het predicaat Excellente School toegewezen gekregen. De school onderhoudt actieve samenwerkingsverbanden binnen het regionale onderwijs, inspectie, overheid en het bedrijfsleven. Leerlingen winnen prijzen en behalen veel brancheopleidingen. De erkenning is er en dat wordt ook in het vak gezien: regelmatig bezoeken andere onderwijsinstellingen de praktijkschool voor een werkbezoek.

Gemotiveerde leerlingen

Directeur Arian Koops blijft er allemaal nuchter onder: ‘Onze leerlingen leren díe zaken die er toe doen. Om de leerlingen op de arbeidsmarkt voor te bereiden worden meer dan 30 brancheopleidingen aangeboden. We spelen zo veel mogelijk individueel in op de eigen wensen, werken met de beste materialen en met docenten die dicht bij de praktijk staan. Dit alles zorgt voor gemotiveerde leerlingen. Het werkt gewoon. Contextrijk leren helpt om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de maatschappij. Daar is het ons hier om te doen.

                                

Het eerste STEAM-magazine!

Dit artikel is afkomstig uit ons STEAM-magazine.
Zelf een exemplaar ontvangen van dit glossy magazine
boordevol inspiratie, interviews, proefjes en producten
of wilt u meer informatie?
Neem dan contact met ons op.