Haal meer uit uw ontwikkelingsmateriaal | 8 spelvarianten voor het Scheidingswandje

Geschreven op woensdag 6 januari 2016

 

Reeks 'Haal meer uit...'

In de reeks ‘Haal meer uit …’ bieden wij inspiratie over hoe u ontwikkelingsmateriaal op verschillende manieren in kunt zetten. Haal met onderstaande spelvarianten meer uit uw ontwikkelingsmateriaal, veelal met materialen die toch al aanwezig zijn in uw klaslokaal.

Het scheidingswandje van Educo.....op het eerste gezicht niet meer dan een houten plankje op twee houten staanders. Maar het is meer dan dat!

Het scheidingswandje

Het wandje wordt simpelweg tussen twee kinderen in geplaatst en vanaf dat moment is het verbaal communiceren geblazen! Bekijk hieronder verschillende variaties waarmee kinderen op een leuke en speelse manier aan hun communicatie werken. Coöperatief leren ten top.

Spelvariant 1

                                                                                                                                                                                                                    

Leergebied taal | Deelvaardigheid rijm

Verdeel de beeldkaartjes die op elkaar rijmen over de twee kinderen en plaats het scheidingswandje tussen hen in. Het ene kind pakt het eerste beeldkaartje op zijn stapel en zegt het woord hardop. Het andere kind zoekt naar een bijpassend rijmwoord in zijn stapel en legt het beeldkaartje voor zich neer. Na een drietal rijmwoorden mag het scheidingswandje weg en controleren de kinderen gezamenlijk de rijmwoorden door ze hardop op te zeggen. Draai de rollen om.

Ontwikkelingsmateriaal


Spelvariant 2

                                                                                                                                                                                                                                                             

Leergebied rekenen | Deelvaardigheid omgaan met de telrij

Verdeel de cijferkaartjes. Een kind werkt met de getallen, de ander met de stippen. Om de beurt noemen ze een aantal en omschrijven ze aan de ander waar het bijbehorende cijferkaartje neer gelegd wordt. Na een aantal cijferkaartjes mag het scheidingswandje weg en controleren ze of ze de juiste cijferkaartjes op de juiste plek hebben geplaatst.

Ontwikkelingsmateriaal


Spelvariant 3

                                                                                                                                                                   

Leergebied taal | Deelvaardigheid alfabetisme

Ieder kind heeft de letterblokjes voor zich. Het ene kind verklankt de letter die hij voor zich neerlegt (‘j’). Het andere kind zoekt en legt dezelfde letter voor zich neer. Houd het bij losse letters of vorm woordjes zoals in het voorbeeld. Na een aantal letters en/of woorden mag het scheidingswandje weg en controleren ze of ze de juiste letters hebben geplaatst.

Ontwikkelingsmateriaal


Spelvariant 4

                                                                                                                                                                                                        

Leergebied taal | Deelvaardigheid woordenschat 

Een kind krijgt alle ‘volwassen’ dieren, het andere kind de ‘kinderen’. Om de beurt kiezen ze één dier uit, benoemen het en leggen aan de ander uit waar ze hem neerleggen. Het andere kind luister, zoekt het bijpassende dier en plaatst hem op dezelfde plek. Controleer door het scheidingswandje weg te schuiven.

Ontwikkelingsmateriaal


Spelvariant 5

 

Leergebied sociaal emotioneel | Deelvaardigheid gevoelens

Besteed op eenvoudige wijze aandacht aan de vier basisgevoelens. Verdeel de beeldkaartjes over beide kinderen. Al pratend vertelt het ene kind welk gevoel hij waar plaatst. Controleer door het scheidingswandje weg te schuiven.

Ontwikkelingsmateriaal

Spelvariant 6


Leergebied rekenen | Deelvaardigheid ruimtelijke oriëntatie

Besteed op eenvoudige wijze aandacht aan vorm en kleur. Ieder kind heeft dezelfde vouwbladen voor zich. Al pratend vertelt het ene kind welke kleur en vorm vouwblad hij waar plaatst. ‘Het blauwe ronde vouwblaadje leg ik óp het rode vierkante vouwblad’. Controleer of ze eenzelfde figuur gecreëerd hebben door het scheidingswandje weg te schuiven.

Ontwikkelingsmateriaal

Spelvariant 7


Leergebied rekenen | Deelvaardigheid ruimtelijke oriëntatie

Besteed op eenvoudige wijze aandacht aan vorm, kleur en dikte. Het ene kind krijgt alle dikke vormen, de ander de dunne vormen. Al pratend vertelt het ene kind welke kleur, vorm en dikte hij waar plaatst. ‘De kleine gele cirkel ligt onder de blauwe driehoek’. Controleer of ze eenzelfde figuur gecreëerd hebben door het scheidingswandje weg te schuiven.

Ontwikkelingsmateriaal

Meer tips

Bekijk hier meer productrecensies en tips voor het gebruik van verschillende ontwikkelingsmaterialen.