Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 4 | Handleiding 4 622235

Algemeen
Handleiding taal voor groep 4 bij Taalverhaal.nu. Map waarin per blok een katern met lesbeschrijvingen. Deze bevat elke dag differentiatietips in de handleiding voor zorgleerlingen, NT2-leerlingen, dyslectische leerlingen, taalzwakke en taalsterke leerlingen. Er worden ook aanwijzingen gegeven voor coöperatieve werkvormen. Tevens per groep een algemene handleiding.


Details
Een taal- en spellingmethode voor groep 4 t/m 8. De multimediale verhaallijnen vormen de kern van de methode en zorgen voor context, motivatie en taalbeleving. Binnen de digitale leeromgeving zijn materialen, toetsen, oefeningen, insructies en lesvoorbereidingen te vinden
Kenmerken:
- 33 weken met 6 blokken van 5 weken (4 lesweken en een toetsweek), 3 weken filosoferen/ extra oefenen
- 5 taallessen van 45 min. en 4 spellinglessen van 25 min.
- taaldomeinen: woordenschat, spreken/luisteren, stellen en taalbeschouwing
- afwisseling leerkrachtgebonden en zelfstandig werken lessen
- alle lessen dezelfde opbouw: introductie, instructie, verwerking en reflectie
- maatschriften voor lees-, taal- en spellingzwakke leerlingen
- topbladen voor goede en vlotte leerlingen, toptaalwerkschriften voor meer- en hoogbegaafde leerlingen
- 1 spellingsprobleem per week
- oefensoftware op 3 niveaus

Log in voor uw persoonlijke prijs.
 

Aanverwante producten

Taalverhaal.nu - versie 1 (2013)
Om de prestaties van leerlingen op het gebied van rekenen en taal te verbeteren, zijn richtlijnen vastgesteld. Deze richtlijnen worden referentieniveaus genoemd. In de richtlijnen staat beschreven wat leerlingen moeten kunnen en kennen op bepaalde momenten in hun schoolcarrière. Het is voor u als leerkracht in het primair onderwijs belangrijk te weten wat referentieniveaus zijn en wat ze betekenen voor uw onderwijs. Deze cursus biedt u zo veel mogelijk handvatten om u in de onderwijspraktijk
622234
Taalverhaal.nu | Algemeen | Map implementatietraining
Een taal- en spellingmethode voor groep 4 t/m 8. De multimediale verhaallijnen vormen de kern van de methode en zorgen voor context, motivatie en taalbeleving. Binnen de digitale leeromgeving zijn materialen, toetsen, oefeningen, insructies en lesvoorbereidingen te vinden
Kenmerken:
- 33 weken met 6 blokken van 5 weken (4 lesweken en een toetsweek), 3 weken filosoferen/ extra oefenen
- 5 taallessen van 45 min. en 4 spellinglessen van 25 min.
- taaldomeinen: woordenschat, spreken/luisteren, stellen en taalbeschouwing
- afwisseling leerkrachtgebonden en zelfstandig werken lessen
- alle lessen dezelfde opbouw: introductie, instructie, verwerking en reflectie
- maatschriften voor lees-, taal- en spellingzwakke leerlingen
- topbladen voor goede en vlotte leerlingen, toptaalwerkschriften voor meer- en hoogbegaafde leerlingen
- 1 spellingsprobleem per week
- oefensoftware op 3 niveaus

622366
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 4 | Antwoordenboek plusschrift 4
622365
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 4 | Plusschrift 4
622251
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 4 | Antwoordenboek 4A
622252
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 4 | Antwoordenboek 4B
622253
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 4 | Antwoordenboek maatschrift 4A
622254
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 4 | Antwoordenboek maatschrift 4B
622250
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 4 | Handleiding 4
622255
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 4 | Kwismeester 4
622256
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 4 | Leerlingenboek 4
622259
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 4 | Maatschrift 4A (in 5-voud)
622260
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 4 | Maatschrift 4B (in 5-voud)
622257
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 4 | Werkboek 4A (in 5-voud)
622258
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 4 | Werkboek 4B (in 5-voud)
Een taal- en spellingmethode voor groep 4 t/m 8. De multimediale verhaallijnen vormen de kern van de methode en zorgen voor context, motivatie en taalbeleving. Binnen de digitale leeromgeving zijn materialen, toetsen, oefeningen, insructies en lesvoorbereidingen te vinden
Kenmerken:
- 33 weken met 6 blokken van 5 weken (4 lesweken en een toetsweek), 3 weken filosoferen/ extra oefenen
- 5 taallessen van 45 min. en 4 spellinglessen van 25 min.
- taaldomeinen: woordenschat, spreken/luisteren, stellen en taalbeschouwing
- afwisseling leerkrachtgebonden en zelfstandig werken lessen
- alle lessen dezelfde opbouw: introductie, instructie, verwerking en reflectie
- maatschriften voor lees-, taal- en spellingzwakke leerlingen
- topbladen voor goede en vlotte leerlingen, toptaalwerkschriften voor meer- en hoogbegaafde leerlingen
- 1 spellingsprobleem per week
- oefensoftware op 3 niveaus

622368
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 5 | Antwoordenboek plusschrift 5
622367
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 5 | Plusschrift 5
622275
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 5 | Antwoordenboek 5A
622276
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 5 | Antwoordenboek 5B
622278
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 5 | Antwoordenboek maatschirft 5B
622277
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 5 | Antwoordenboek maatschrift 5A
622274
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 5 | Handleiding 5
622279
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 5 | Kwismeester 5
622280
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 5 | Leerlingenboek 5
622283
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 5 | Maatschirft 5A (in 5-voud)
622284
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 5 | Maatschrift 5B (in 5-voud)
622281
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 5 | Werkboek 5A (in 5-voud)
622282
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 5 | Werkboek 5B (in 5-voud)
Een taal- en spellingmethode voor groep 4 t/m 8. De multimediale verhaallijnen vormen de kern van de methode en zorgen voor context, motivatie en taalbeleving. Binnen de digitale leeromgeving zijn materialen, toetsen, oefeningen, insructies en lesvoorbereidingen te vinden
Kenmerken:
- 33 weken met 6 blokken van 5 weken (4 lesweken en een toetsweek), 3 weken filosoferen/ extra oefenen
- 5 taallessen van 45 min. en 4 spellinglessen van 25 min.
- taaldomeinen: woordenschat, spreken/luisteren, stellen en taalbeschouwing
- afwisseling leerkrachtgebonden en zelfstandig werken lessen
- alle lessen dezelfde opbouw: introductie, instructie, verwerking en reflectie
- maatschriften voor lees-, taal- en spellingzwakke leerlingen
- topbladen voor goede en vlotte leerlingen, toptaalwerkschriften voor meer- en hoogbegaafde leerlingen
- 1 spellingsprobleem per week
- oefensoftware op 3 niveaus

622370
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 6 | Antwoordenboek plusschrift 6
622369
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 6 | Plusschrift 6
622298
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 6 | Antwoordenboek 6A
622299
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 6 | Antwoordenboek 6B
622300
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 6 | Antwoordenboek maatschrift 6A
622301
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 6 | Antwoordenboek maatschrift 6B
622297
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 6 | Handleiding 6
622302
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 6 | Kwismeester 6
622303
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 6 | Leerlingenboek 6
622306
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 6 | Maatschrift 6A (in 5-voud)
622307
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 6 | Maatschrift 6B (in 5-voud)
622304
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 6 | Werkboek 6A (in 5-voud)
622305
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 6 | Werkboek 6B (in 5-voud)
Een taal- en spellingmethode voor groep 4 t/m 8. De multimediale verhaallijnen vormen de kern van de methode en zorgen voor context, motivatie en taalbeleving. Binnen de digitale leeromgeving zijn materialen, toetsen, oefeningen, insructies en lesvoorbereidingen te vinden
Kenmerken:
- 33 weken met 6 blokken van 5 weken (4 lesweken en een toetsweek), 3 weken filosoferen/ extra oefenen
- 5 taallessen van 45 min. en 4 spellinglessen van 25 min.
- taaldomeinen: woordenschat, spreken/luisteren, stellen en taalbeschouwing
- afwisseling leerkrachtgebonden en zelfstandig werken lessen
- alle lessen dezelfde opbouw: introductie, instructie, verwerking en reflectie
- maatschriften voor lees-, taal- en spellingzwakke leerlingen
- topbladen voor goede en vlotte leerlingen, toptaalwerkschriften voor meer- en hoogbegaafde leerlingen
- 1 spellingsprobleem per week
- oefensoftware op 3 niveaus

622372
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 7 | Antwoordenboek plusschrift 7
622371
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 7 | Plusschrift 7
622322
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 7 | Antwoordenboek 7A
622323
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 7 | Antwoordenboek 7B
622324
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 7 | Antwoordenboek maatschrift 7A
622325
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 7 | Antwoordenboek maatschrift 7B
622321
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 7 | Handleiding 7
622326
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 7 | Kwismeester 7
622327
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 7 | Leerlingenboek 7
622330
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 7 | Maatschrift 7A (in 5-voud)
622331
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 7 | Maatschrift 7B (in 5-voud\)
622328
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 7 | Werkboek 7A (in 5-voud)
622329
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 7 | Werkboek 7B (in 5-voud)
Een taal- en spellingmethode voor groep 4 t/m 8. De multimediale verhaallijnen vormen de kern van de methode en zorgen voor context, motivatie en taalbeleving. Binnen de digitale leeromgeving zijn materialen, toetsen, oefeningen, insructies en lesvoorbereidingen te vinden
Kenmerken:
- 33 weken met 6 blokken van 5 weken (4 lesweken en een toetsweek), 3 weken filosoferen/ extra oefenen
- 5 taallessen van 45 min. en 4 spellinglessen van 25 min.
- taaldomeinen: woordenschat, spreken/luisteren, stellen en taalbeschouwing
- afwisseling leerkrachtgebonden en zelfstandig werken lessen
- alle lessen dezelfde opbouw: introductie, instructie, verwerking en reflectie
- maatschriften voor lees-, taal- en spellingzwakke leerlingen
- topbladen voor goede en vlotte leerlingen, toptaalwerkschriften voor meer- en hoogbegaafde leerlingen
- 1 spellingsprobleem per week
- oefensoftware op 3 niveaus

622374
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 8 | Antwoordenboek plusschrift 8
622345
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 8 | Antwoordenboek 8A
622346
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 8 | Antwoordenboek 8B
622347
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 8 | Antwoordenboek maatschrift 8A
622348
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 8 | Antwoordenboek maatschrift 8B
622344
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 8 | Handleiding 8
622349
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 8 | Kwismeester 8
622350
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 8 | Leerlingenboek 8
622353
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 8 | Maatschrift 8A (in 5-voud)
622354
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 8 | Maatschrift 8B (in 5-voud)
622351
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 8 | Werkboek 8A (in 5-voud)
622352
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Spelling jaargroep 8 | Werkboek 8B (in 5-voud)
Een taal- en spellingmethode voor groep 4 t/m 8. De multimediale verhaallijnen vormen de kern van de methode en zorgen voor context, motivatie en taalbeleving. Binnen de digitale leeromgeving zijn materialen, toetsen, oefeningen, insructies en lesvoorbereidingen te vinden
Kenmerken:
- 33 weken met 6 blokken van 5 weken (4 lesweken en een toetsweek), 3 weken filosoferen/ extra oefenen
- 5 taallessen van 45 min. en 4 spellinglessen van 25 min.
- taaldomeinen: woordenschat, spreken/luisteren, stellen en taalbeschouwing
- afwisseling leerkrachtgebonden en zelfstandig werken lessen
- alle lessen dezelfde opbouw: introductie, instructie, verwerking en reflectie
- maatschriften voor lees-, taal- en spellingzwakke leerlingen
- topbladen voor goede en vlotte leerlingen, toptaalwerkschriften voor meer- en hoogbegaafde leerlingen
- 1 spellingsprobleem per week
- oefensoftware op 3 niveaus

622356
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 4 | Antwoordenboek plusschrift 4
622355
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 4 | Plusschrift 4
622236
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 4 | Antwoordenboek 4A
622237
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 4 | Antwoordenboek 4B
622238
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 4 | Antwoordenboek maatschrift 4A
622239
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 4 | Antwoordenboek maatschrift 4B
622235
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 4 | Handleiding 4
622240
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 4 | Kwismeester 4
622241
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 4 | Leerlingenboek 4
622244
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 4 | Maatschrift 4A (in 5-voud)
622245
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 4 | Maatschrift 4B (in 5-voud)
622246
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 4 | Toetsschrift 4 (in 5-voud)
622247
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 4 | Toptaalschrift 4
622242
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 4 | Werkboek 4A (in 5-voud)
622243
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 4 | Werkboek 4B (in 5-voud)
Een taal- en spellingmethode voor groep 4 t/m 8. De multimediale verhaallijnen vormen de kern van de methode en zorgen voor context, motivatie en taalbeleving. Binnen de digitale leeromgeving zijn materialen, toetsen, oefeningen, insructies en lesvoorbereidingen te vinden
Kenmerken:
- 33 weken met 6 blokken van 5 weken (4 lesweken en een toetsweek), 3 weken filosoferen/ extra oefenen
- 5 taallessen van 45 min. en 4 spellinglessen van 25 min.
- taaldomeinen: woordenschat, spreken/luisteren, stellen en taalbeschouwing
- afwisseling leerkrachtgebonden en zelfstandig werken lessen
- alle lessen dezelfde opbouw: introductie, instructie, verwerking en reflectie
- maatschriften voor lees-, taal- en spellingzwakke leerlingen
- topbladen voor goede en vlotte leerlingen, toptaalwerkschriften voor meer- en hoogbegaafde leerlingen
- 1 spellingsprobleem per week
- oefensoftware op 3 niveaus

622358
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 5 | Antwoordenboek plusschrift 5
622357
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 5 | Plusschrift 5
622262
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 5 | Antwoordenboek 5A
622263
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 5 | Antwoordenboek 5B
622264
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 5 | Antwoordenboek maatschrift 5A
622265
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 5 | Antwoordenboek maatschrift 5B
622261
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 5 | Handleiding 5
622266
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 5 | Kwismeester 5
622267
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 5 | Leerlingenboek 5
622270
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 5 | Maatschrift 5A (in 5-voud)
622271
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 5 | Maatschrift 5B (in 5-voud)
622272
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 5 | Toetsschrift 5 (in 5-voud)
622273
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 5 | Toptaalschrift 5/6
622268
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 5 | Werkboek 5A (in 5-voud)
622269
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 5 | Werkboek 5B (in 5-voud)
Een taal- en spellingmethode voor groep 4 t/m 8. De multimediale verhaallijnen vormen de kern van de methode en zorgen voor context, motivatie en taalbeleving. Binnen de digitale leeromgeving zijn materialen, toetsen, oefeningen, insructies en lesvoorbereidingen te vinden
Kenmerken:
- 33 weken met 6 blokken van 5 weken (4 lesweken en een toetsweek), 3 weken filosoferen/ extra oefenen
- 5 taallessen van 45 min. en 4 spellinglessen van 25 min.
- taaldomeinen: woordenschat, spreken/luisteren, stellen en taalbeschouwing
- afwisseling leerkrachtgebonden en zelfstandig werken lessen
- alle lessen dezelfde opbouw: introductie, instructie, verwerking en reflectie
- maatschriften voor lees-, taal- en spellingzwakke leerlingen
- topbladen voor goede en vlotte leerlingen, toptaalwerkschriften voor meer- en hoogbegaafde leerlingen
- 1 spellingsprobleem per week
- oefensoftware op 3 niveaus

622360
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 6 | Antwoordenboek plusschrift 6
622359
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 6 | Plusschrift 6
622273
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 5 | Toptaalschrift 5/6
622286
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 6 | Antwoordenboek 6A
622287
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 6 | Antwoordenboek 6B
622288
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 6 | Antwoordenboek maatschrift 6A
622289
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 6 | Antwoordenboek maatschrift 6B
622285
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 6 | Handleiding 6
622290
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 6 | Kwismeester 6
622291
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 6 | Leerlingenboek 6
622294
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 6 | Maatschrift 6A (in 5-voud)
622295
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 6 | Maatschrift 6B (in 5-voud)
622296
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 6 | Toetsschrift 6 (in 5-voud)
622292
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 6 | Werkboek 6A (in 5-voud)
622293
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 6 | Werkboek 6B (in 5-voud)
Een taal- en spellingmethode voor groep 4 t/m 8. De multimediale verhaallijnen vormen de kern van de methode en zorgen voor context, motivatie en taalbeleving. Binnen de digitale leeromgeving zijn materialen, toetsen, oefeningen, insructies en lesvoorbereidingen te vinden
Kenmerken:
- 33 weken met 6 blokken van 5 weken (4 lesweken en een toetsweek), 3 weken filosoferen/ extra oefenen
- 5 taallessen van 45 min. en 4 spellinglessen van 25 min.
- taaldomeinen: woordenschat, spreken/luisteren, stellen en taalbeschouwing
- afwisseling leerkrachtgebonden en zelfstandig werken lessen
- alle lessen dezelfde opbouw: introductie, instructie, verwerking en reflectie
- maatschriften voor lees-, taal- en spellingzwakke leerlingen
- topbladen voor goede en vlotte leerlingen, toptaalwerkschriften voor meer- en hoogbegaafde leerlingen
- 1 spellingsprobleem per week
- oefensoftware op 3 niveaus

622362
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 7 | Antwoordenboek plusschrift 7
622361
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 7 | Plusschrift 7
622320
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 7/8 | Toptaalschrift 7/8
622319
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal - groep 7 | Toetsschrift 7 (in 5-voud)
622309
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 7 | Antwoordenboek 7A
622310
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 7 | Antwoordenboek 7B
622311
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 7 | Antwoordenboek maatschrift 7A
622312
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 7 | Antwoordenboek maatschrift 7B
622308
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 7 | Handleiding 7
622313
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 7 | Kwismeester 7
622314
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 7 | Leerlingenboek 7
622317
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 7 | Maatschrift 7A (in 5-voud)
622318
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 7 | Maatschrift 7B (in 5-voud)
622315
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 7 | Werkboek 7A (in 5-voud)
622316
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 7 | Werkboek 7B (in 5-voud)
Een taal- en spellingmethode voor groep 4 t/m 8. De multimediale verhaallijnen vormen de kern van de methode en zorgen voor context, motivatie en taalbeleving. Binnen de digitale leeromgeving zijn materialen, toetsen, oefeningen, insructies en lesvoorbereidingen te vinden
Kenmerken:
- 33 weken met 6 blokken van 5 weken (4 lesweken en een toetsweek), 3 weken filosoferen/ extra oefenen
- 5 taallessen van 45 min. en 4 spellinglessen van 25 min.
- taaldomeinen: woordenschat, spreken/luisteren, stellen en taalbeschouwing
- afwisseling leerkrachtgebonden en zelfstandig werken lessen
- alle lessen dezelfde opbouw: introductie, instructie, verwerking en reflectie
- maatschriften voor lees-, taal- en spellingzwakke leerlingen
- topbladen voor goede en vlotte leerlingen, toptaalwerkschriften voor meer- en hoogbegaafde leerlingen
- 1 spellingsprobleem per week
- oefensoftware op 3 niveaus

622320
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 7/8 | Toptaalschrift 7/8
622364
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 8 | Antwoordenboek plusschrift 8
622363
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 8 | Plusschrift 8
622332
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal - groep 8 | Handleiding 8
622333
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 8 | Antwoordenboek 8A
622334
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 8 | Antwoordenboek 8B
622335
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 8 | Antwoordenboek maatschrift 8A
622336
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 8 | Antwoordenboek maatschrift 8B
622337
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 8 | Kwismeester 8
622338
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 8 | Leerlingenboek 8
622341
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 8 | Maatschrift 8A (in 5-voud)
622342
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 8 | Maatschrift 8B (in 5-voud)
622343
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 8 | Toetsschrift 8 (in 5-voud)
622339
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 8 | Werkboek 8A (in 5-voud)
622340
Taalverhaal.nu - versie 1 (2013) | Taal jaargroep 8 | Werkboek 8B (in 5-voud)

Inloggen

Log in om een bestelling te plaatsen

  • 100+ jaar ervaring
  • Klantbeoordeling 8,2
  • Grootste assortiment
  • Direct uit voorraad leverbaar (m.u.v. meubilair & ICT)