Basisscholen weer open | belangrijke info & handige tips

Geschreven op vrijdag 5 februari 2021

 

Een spannende tijd voor leerlingen, ouders en leraren

In de week van maandag 8 februari zijn de basisscholen weer geopend. Ook de kinderopvang en het speciaal (basis)onderwijs zijn weer volledig open. Nadat de afgelopen weken in het teken stond van leren en werken op afstand, is het fijn dat de leerlingen elkaar weer zien op school. Toch is het ook een hele spannende tijd voor de leerlingen en ouders, maar misschien nog wel meer voor de leraren. We proberen waar mogelijk te ondersteunen in de periode na de heropening van de scholen. Op deze pagina vind je de belangrijkste informatie over het lesgeven in deze tijd.  

Extra maatregelen

De scholen zijn weer open, maar er zijn wel extra maatregelen getroffen om zoveel mogelijk te voorkomen dat het virus zich verder verspreid door de heropening. De belangrijkste maatregelen hebben we hieronder opgesomd (bron: Rijksoverheid): 

 • Brengen en halen van kinderen
  Groep 1 t/m 6: één ouder/verzorger mag het kind brengen en halen. Ouders/verzorgers blijven buiten de school, houden 1,5 meter afstand en worden geadviseerd een mondkapje te dragen. Groep 7 en 8: kinderen komen zoveel mogelijk zelf naar school.        
 • Gespreide begin-, eindtijden en pauzes
  Er zijn gespreide begin- en eindtijden en ook gespreide pauzes. Dit om het aantal contacten te beperken.        
 • 1,5 meter afstand
  Het onderwijspersoneel houdt 1,5 meter afstand tot elkaar. Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden en ook tussen leerlingen en onderwijspersoneel is 1,5 meter afstand houden niet verplicht.        
 • Kleine, vaste groepjes
  Het advies ligt er om zoveel mogelijk met vaste groepen leerlingen te werken. Mocht er een besmetting zijn, dan hoeven mogelijk alleen de leerlingen uit hetzelfde groepje in quarantaine. Groep 4, 5 en 6: groepjes van 5 kinderen. Groep 7 en 8: kleinere groepjes of koppels.        
 • Buitenspelen met eigen klas
  Buitenspelen gebeurt alleen met leerlingen uit de eigen klas. Klassen mogen niet gemengd worden.        
 • Gebruik mondkapje
  Leraren die lesgeven aan groep 7 en 8 kunnen een mondkapje dragen, maar dit is niet verplicht. Voor scholen geldt wel het dringende advies om leerlingen van groep 7 en 8 een mondkapje te laten dragen, wanneer de leerlingen geen afstand kunnen houden tot leerlingen uit andere klassen (dus met name in de gangen).

Hoe gaat het met een besmetting, quarantaine en (snel)testen?

De belangrijkste maatregelen op een rijtje (bron: Rijksoverheid):         

 • Onderwijspersoneel en leerlingen die nauw contact zijn van iemand die besmet is, gaan 5 dagen in quarantaine. Na het verstrijken van deze 5 dagen kunnen zij zich laten testen, maar dit is vrijwillig. Als personeel of leerlingen zich niet laten testen, moeten ze nog 5 dagen langer in quarantaine blijven.        
 • Scholen geven in de periode van quarantaine zoveel mogelijk onderwijs op afstand.        
 • Vanaf de heropening van de scholen wordt gestart met sneltesten voor onderwijspersoneel met klachten of voor leraren die in contact zijn geweest met iemand die besmet is. Er wordt in eerste instantie gestart op een aantal locaties, maar de inzet is om binnen 3 maanden een landelijk aanbod van sneltesten voor leraren op te zetten.        
 • Net als voorheen behoudt onderwijspersoneel prioriteit bij de gewone teststraat van de GGD.

Meer informatie over de maatregelen? 

Bovenstaande maatregelen en informatie zijn ook terug te vinden in de Servicedocumenten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarnaast wordt verder ingegaan op de heropening. Het is begrijpelijk dat er vragen zijn vanuit ouders/verzorgers, leraren en ander onderwijspersoneel in deze spannende tijden. Vandaar dat het Ministerie van OCW de belangrijkste vragen van antwoorden heeft voorzien in een document met gebundelde Q&A’s. 

> Servicedocumenten bekijken

> Q&A's bekijken

 

 

Hybride onderwijs: gebeurt het bij jullie op school al?

Natuurlijk is het grootste deel van het onderwijs op afstand achter de rug, omdat de scholen weer open zijn. Toch zal het (voorlopig) niet helemaal verdwijnen. Als leerlingen in quarantaine moeten, is het de bedoeling dat ze onderwijs op afstand krijgen. Of wat als de leraar in quarantaine moet? In die gevallen is het prettig om gebruik te maken van onze tips voor onderwijs op afstand. Een term die in opkomst is: hybride onderwijs. Een combinatie van online en fysiek lesgeven, die in opkomst is. Heutink ICT kan ondersteunen bij deze vorm van onderwijs. 

> Hybride onderwijs: hoe doe je dat? | Heutink ICT

> Handige tips voor lesgeven op afstand

 MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Mail ons direct via onderstaande button of stel uw
vraag aan de klantenservice. Volg ons op LinkedIn, Facebook, Pinterest of Instagram voor
het laatste nieuws, nuttige informatie en leuke tips. 

Mail ons Klantenservice