Vier tips voor het gebruik van Momento

Geschreven op dinsdag 18 juni 2019

 

Door: Bram Aerns, Montem Onderwijsadvies

In mijn werk als schoolbegeleider houd ik mij bezig met het implementeren van educatieve software op basisscholen. Steeds vaker merk ik dat Momento een prima startpunt is om de digitalisering op school vorm te geven. In dit artikel lees je in het kort over de mogelijkheden van Momento en geef ik je 4 tips over het gebruik van Momento die de digitalisering op jouw school een boost kunnen geven.


Wat is Momento?

Momento is een online dashboard dat de resultaten van kinderen weergeeft van digitale verwerking van oefen-, verwerkings- en toets-software. Momento geeft deze resultaten weer in een driepuntsschaal (zie kader hieronder). De voornaamste functie van Momento is het bieden van een signaalfunctie. Vanuit de weergave in de driepuntsschaal kan een leerkracht direct doorklikken naar de software van de uitgeverij om, de resultaten nader te analyseren.Momento is gratis en werkt met software van diverse uitgeverijen (gekoppeld met Basispoort), op de site van Momento staat een overzicht. Momento is bestemd voor leerkrachten, niet voor leerlingen.
 
De driepuntsschool in Momento als stoplicht
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Rood: "Help je mij?" De oefening of toets is onvoldoende gemaakt
 • Oranje: "Let je op mij?" De oefening of toets is bijna voldoende of niet volledig gemaakt
 • Groen: "Ik snap het!" De oefening of toets is ruim voldoende of goed gemaakt

 

De indeling in de kleuren is op basis van de normering van de uitgeverijen


Waarom Momento?

Om hun visie op onderwijs vorm te geven gebruiken veel scholen methodes voor bijv. rekenen of taal. Vrijwel al deze methodes hebben oefen-, verwerkings- en/ of toets-software. Met Momento hebben leerkrachten snel zicht op welk kind, wat, wanneer heeft geoefend en hoe het kind heeft geoefend. Om educatieve software optimaal te gebruiken, is Momento dus een handig hulpmiddel.

Momento als "klassenmanagement-tool"

De signaalfunctie van Momento is vooral handig als klassenmanagement-tool. Op bepaalde momenten plan je je “Momento Momentjes”. Op deze momenten bekijk je de leerling-resultaten, gefilterd op vakgebied, uit een bepaalde periode. Hierbij heb je verschillende opties:

 • De huidige les: resultaten over het afgelopen uur
 • Vandaag: resultaten van vandaag
 • Gisteren: resultaten van gisteren
 • Deze week: resultaten vanaf de eerste lesdag tot en met vandaag
 • Vorige week: de resultaten van vorige week

Vier tips voor het gebruik van Momento

De mogelijkheden van Momento zijn divers. Leerkrachten zien vooral de voordelen van de hieronder genoemde mogelijkheden.

Tip 1: Heeft iedereen zijn oefening of toets gemaakt?
In Momento zie je wie in een bepaalde periode een oefening of toets heeft gemaakt, en wie nog niet klaar is. Handig bijv. wanneer je wilt weten of iedereen vandaag zijn oefening heeft gemaakt, of dat alle oefeningen uit een weektaak zijn gemaakt.

Tip 2: Verschillende oefeningen van verschillende vakgebieden in één overzicht
Momento maakt het mogelijk in één overzicht de resultaten te bekijken van wie in een bepaalde periode heeft geoefend met de software en wie niet. Ook als de kinderen verschillende oefeningen in verschillende vakgebieden hebben gemaakt.

Tip 3: Eenvoudige overdracht aan duo-partner
In Momento kan je over een bepaalde periode (bijv. maandag en dinsdag) in één overzicht zien hoe er bijv. is gerekend of hoe de taaloefeningen zijn gemaakt. Dit maakt de overdracht naar je duo-partner een stuk eenvoudiger.

Tip 4: Leerlingen snel adequate feedback geven
Wanneer uit het dashboard van Momento blijkt dat een kind een oefening onvoldoende heeft gemaakt, is het zaak het kind z.s.m. feedback te geven over de manier waarop hij/ zij tot het antwoord is gekomen (zie kader hieronder). Hoewel je vanuit Momento direct kan doorklikken naar de verschillende resultatenmonitors van de uitgeverijen om de fout nader te analyseren, is het voldoende te weten dat de oefening fout was. Tip 4 is krachtig wanneer deze kan worden ingezet, tijdens oefeningen direct na de instructie (in Momento: “De huidige les”). Idealiter geef je verlengde instructie waarin je je feedback relateert aan het doel van de les.

Feedback van de leraar is altijd belangrijker dan feedback van educatieve software

Hoewel de directe feedback vanuit de software erg handig is om te weten of leerlingen de stof aankunnen of niet, is er uitgebreidere feedback nodig om leerlingen tot leren te laten komen (Hattie & Timperley, 2007).

Twee soorten feedback spelen hier een belangrijke rol:

 • Feedback op procesniveau, bijv.:
  - Strategiegebruik
  - De manier waarop het kind zelf fouten opspoort
  - Het leren van fouten
 • Feedback op zelfregulerend niveau, bijv.:
  - Woordweb van de inhoud van een tekst maken
  - Advies aan medeleerling vragen
  - De te nemen stappen op een rij zetten

Het spreekt voor zich dat kinderen uitrekenpapier gebruiken om te laten zien hoe ze tot een bepaalde oplossing zijn gekomen, alleen dan is de bovenstaande betekenisvol.

Tekst: Bram Aerns Msc

 

 
Meer informatie?

Wilt u meer weten over Momento en wat het voor u kan betekenen? Bekijk dan onze Momento-pagina of neem contact op met uw adviseur of onze klantenservice.