Projects4Learning: een nieuwe dimensie van leren en lesgeven

Geschreven op donderdag 6 juni 2019

 

Een leeromgeving waar alles met elkaar verbonden is

De wereld van morgen koppelen aan het onderwijs van vandaag. Boeiend, samenhangend en motiverend onderwijs goed vorm en inhoud geven. Zijn dit actuele uitdagingen op uw school? Duik dan in de wereld van Projects4Learning en ontdek een nieuwe dimensie van leren en lesgeven

PROJECTS4LEARNING

Bij Projects4Learning staan thematisch onderwijs, geïntegreerd zaakvakonderwijs en onderwijs waar onderzoekend leren én de 21e eeuwse vaardigheden centraal. Projects4Learning stimuleert leren vanuit eigen interesse, motivatie en nieuwsgierigheid. De leerlingen worden gestimuleerd om verbindingen te leggen en grenzen tussen huidige vakken te doorbreken. Hierdoor kunnen ze onderwerpen sneller een plek geven en ze in het grotere geheel plaatsen. De grote vragen, deelvragen en opdrachten integreren de wereldoriëntatie vakken, maar ook kunst, filosofie én de 21e Eeuwse vaardigheden. Projects4Learning is ontwikkeld om leerlingen kritisch te laten denken en deel te laten nemen aan probleemoplossende activiteiten.

Net als in de echte wereld vallen de grenzen tussen de vakken weg en zijn de          21e Eeuwse vaardigheden op een natuurlijke manier geïntegreerd

THEMATISCH ONDERWIJS

De thema’s van Projects4Learning vormen een nieuwe en originele manier om complexe onderwerpen aan leerlingen te bieden. De onderzoeksvragen en activiteiten leiden tot het maken van nieuwe verbindingen in hun denken. Elk visueel thema-overzicht zorgt ervoor dat de leerling het hele onderwerp kan overzien, op elk moment weet met welk onderdeel hij bezig is en hoe dat in verband staat met de rest. 

 

       

 

Leren vanuit verwondering en nieuwsgierigheid

 
DOORLOPENDE LEERLIJN

Projects4Learning is geschikt voor alle leerlingen van 4 tot 16 jaar en realiseert daarmee een doorlopende leerlijn van PO naar VO. De visuele thema-overzichten in de vorm van posters en de online leeromgeving vormen samen Projects4Learning. Daarnaast is een overzicht van de kerndoelen van didactische werkvormen en een handleiding beschikbaar

 

MEER INFORMATIE

Wilt u meer weten over de methode Projects4Learning, bekijk dan onze methodepagina of neem contact op met uw adviseur voor een persoonlijk gesprek of voorlichting.