Rekenmiddagen: laat je bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen!

Geschreven op zondag 24 februari 2019

 

Tijdens de NOT heb je kennis kunnen maken met de nieuwe Wereld in getallen en Pluspunt van uitgeverij Malmberg en met Alles Telt Q van ThiemeMeulenhoff. Naast de lancering van deze nieuwe methodes werden ook Getal & Ruimte Junior en de programma’s van Oefenweb en Muiswerk gepresenteerd. Wil je graag verder geïnformeerd worden over deze nieuwe methodes? Dat kan! Meld je aan voor de rekenmiddag.

Je kunt kiezen uit:

De rekenmiddagen van Heutink & Reinders
Tijdens deze middag worden alle nieuwe rekenmethodes gepresenteerd. Welke stappen zijn er al gemaakt met betrekking tot digitalisering? En op welke wijze is de didactiek opgebouwd? Kortom; laat je volledig bijpraten over de ontwikkelingen in het rekenonderwijs.

De informatiemiddagen van de uitgevers
Gedurende deze middag word je uitgebreid meegenomen in hun visie op rekendidactiek en vertellen ze je alles over hun rekenmethodes.

    

 

                 

Regio Noord

Datum   MethodesDoorLocatieTijd    Inschrijven
15-05Alles Telt Q, Getal & Ruimte Junior,HeutinkInfocentrum13.30
 Pluspunt, De wereld in getallen, Momento Rijssen16.30
 

 

                           

                                                                                                    

  

 
Alles Telt Q

Alles Telt Q gaat uit van een positieve benadering en succeservaringen voor iedere leerling, ongeacht niveau! Met jaarlijks actuele werkschriften is de methode altijd up-to-date. Leerlingen kunnen op 3 niveaus rekenen en digitaal zelfs op individueel niveau. Met eloboratieve feedback, zodat je niet alleen weet of het fout is, maar ook waarom het fout is. De 21e Eeuwse vaardigheden zijn verweven door de gehele methode. Per les wordt er 1 lesdoel behandeld, zo blijft het overzichtelijk. Dit geldt ook voor de herhalings,-en automatiseringsoefeningen. Met uitgebreide aandacht voor het ontwikkelen van getalbegrip en het aanleren van rekenvaardigheden. Elk nieuw onderwerp wordt met een interactief filmpje of animatie geïntroduceerd, om kinderen met een goed gevoel aan het onderwerp te laten beginnen en de rekenangst weg te halen. De cockpit biedt alles wat nodig is voor het geven en voorbereiden van de lessen. Het is de digitale handleiding die ondersteuning biedt bij het inzetten van de methode, en begeleiding bij het kiezen van de rekenstrategie.

De wereld in getallen 5

De nieuwe De wereld in getallen is een ‘hybride’ methode. Dit betekent dat deze methode papieren en digitale leermiddelen combineert. Drie didactische modellen ondersteunen de leerkracht bij het geven van goed rekenonderwijs: het drieslagmodel, het handelingsmodel en het hoofdfasenmodel. Jouw gerichte observaties brengen de onderwijsbehoeften van alle kinderen snel en scherp aan het licht. Rekenproblemen kunnen zo écht in de kiem worden gesmoord. Sterke rekenaars krijgen een compact programma en worden door plustaken voortdurend uitgedaagd.


Getal & Ruimte Junior

Getal & Ruimte Junior is dé nieuwe rekenmethode voor het basisonderwijs. Effectief en gestructureerd leren rekenen staat bij Getal & Ruimte Junior centraal. Aandacht, zelfvertrouwen en eigenaarschap zijn de basis. Omdat dit de voorwaarden zijn voor effectief rekenonderwijs! Getal & Ruimte Junior maakt heldere keuzes: langere tijd aandacht voor één onderwerp; iedere dag instructie; in kleine stapjes van oefenen naar toepassen en regelmatig automatiseringsoefeningen. De methode gaat uit van duidelijke en altijd werkende strategieën.


Pluspunt 4

De vernieuwende methode Pluspunt bouwt voort op de goede resultaten en duizenden positieve gebruikerservaringen van leerkrachten. Bovendien is de methode verrijkt met de laatste didactische inzichten en resultaten van wetenschappelijk onderzoek, uiteraard vertaald naar de praktijk in de klas. De nieuwe editie van Pluspunt biedt een goede balans tussen begrip, veel oefenen en verbinding met de realiteit. Dit noemt Malmberg ‘evenwichtig rekenen’. Er wordt niet gekozen voor puur traditioneel of realistisch rekenen, maar de sterke elementen uit beide rekendidactieken worden samen genomen.

 

 

We zien je graag op de rekenmiddag!

Ben je niet in de gelegenheid zijn om naar de rekenmiddag te komen? Uiteraard kan een gesprek met onze adviseur ook een prima startpunt zijn voor oriëntatie op een nieuwe rekenmethode.