Leren in een digitale tijd | blog deel 1

Geschreven op dinsdag 10 april 2018

 

Hoe ga ik om met nieuwe middelen in het basisonderwijs?

De wereld om ons heen verandert. Kinderen willen graag meer regie over hun leerproces. Digitale content en het gebruik van devices spelen daarbij een steeds grotere rol. Wat betekent dat voor u als leerkracht? Nieuwkomers Faqta en Bomberbot beschrijven een andere aanpak in het gratis e-book 'Leren met devices'.

Download het gratis e-book 'Leren met devices'.

Lees in dit blog een fragment uit het e-book "Leren met devices" waarin Faqta en Bomberbot laten zien hoe zij onderwijs vormgeven.

Devices, zoals smartphones, laptops en tablets, zijn niet meer weg te denken uit het leven van vandaag. De huidige generatie kinderen heeft namelijk nooit anders gekend. Echter, in het primair onderwijs worden devices nog maar mondjesmaat zinvol ingezet tijdens de les, terwijl er vaak wel voldoende tablets of laptops beschikbaar zijn op school en schoolbesturen hiervoor ook extra budget ontvangen vanuit de overheid.

    

Het behoeft geen uitleg dat devices de mogelijkheid bieden om een wereld te openen voor leerkracht en leerling. Het kan -mits ook relevant ingezet- een verrijking zijn voor het onderwijs. Software kan veel van de taken van de leerkracht overnemen.

Denk aan online toetsen die automatisch worden nagekeken of instructiefilmpjes die een onderwerp in kindertaal uitleggen, waardoor je als leerkracht de vrijheid krijgt om je in de les te focussen op extra instructie en het ontwikkelen van vaardigheden bij kinderen. In een rol als coach naast de leerlingen in plaats van een zender voor de klas. Is dit een utopie of al werkelijkheid? Aangezien veel scholen gebruik maken van lesmethodes die gericht zijn op frontaal onderwijs met het digibord, worden devices tot op heden vooral ingezet voor de verwerking van het werkboek-achter-glas.

Maak kennis met Faqta en Bomberbot 

Nieuwkomers Faqta en Bomberbot laten zien dat er ook een andere aanpak mogelijk is en spelen in op maatschappelijke veranderingen en de behoefte van leerkrachten en directeuren om invulling te geven aan toekomstgericht onderwijs. Beide bedrijven banen zich een weg door dit relatief onbekende terrein.

Faqta heeft een programma geïntegreerde wereldoriëntatie voor het basisonderwijs ontwikkeld waar kinderen zelfstandig werken aan thema’s.

Bomberbot leert kinderen spelenderwijs digitaal geletterd te worden met een leerlijn programmeren.

    

Beide bedrijven hebben als doel om devices te gebruiken zoals ze bedoeld zijn, als middel om kinderen 21e eeuwse vaardigheden te leren, met als uitgangspunt ieder kind eigenaarschap te geven over zijn eigen leerproces.

In dit ebook nemen we een kijkje in de keuken van Faqta en Bomberbot. Wat hebben ze geleerd van jaren experimenteren en onderzoek? En hoe hebben ze hun visie weten te vertalen naar inhoud, didactiek en techniek om hun programma’s een functionele plek te geven in het hedendaags curriculum? 

Wilt u het hele boek lezen? Klik dan op deze link en meld u aan.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de producten van Faqta en Bomberbot? Neem dan een kijkje in de webshop door op de afbeeldingen te klikken. Uiteraard kunt u ook altijd contact met onze klantenservice opnemen.

 

      
Lees meer over Bomberbot  Lees meer over Faqta