Digitale geletterheid en het curriculum van de toekomst

Geschreven op woensdag 21 maart 2018

 

Van Onderwijs2032 naar Curriculum.nu

“Wat hebben onze leerlingen nodig om uit te groeien tot volwassenen die hun steentje bijdragen aan de samenleving, economisch zelfstandig zijn én met zelfvertrouwen in het leven staan?”. Digitale geletterdheid is één van de vaardigheden die leerlingen nodig hebben voor de toekomst. Schrijf u in voor ons gratis webinar op 16 april en kom meer te weten wat u in de klas kunt doen om hier vorm aan te geven.

Balans in de hoofddoelen van het onderwijs

In een advies van de Onderwijsraad werd in 2014 geconcludeerd dat het curriculum in Nederland overladen en versnipperd is. Daar waar in onze buurlanden het onderwijscurriculum elke vijf tot zeven jaar wordt herzien, gebeurt dit in Nederland vaak ad hoc. Als reactie op dit advies is het Platform Onderwijs2032 opgericht dat antwoord moest geven op de vraag: “Welke kennis en vaardigheden hebben leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs nodig om volwaardig in de (toekomstige) samenleving te participeren?”

 

      

 

Het antwoord op deze vraag is gepresenteerd in het advies ‘Ons Onderwijs2032’ dat vervolgens is getoetst door leerkrachten en diverse organisaties. Op initiatief van de Onderwijscoöperatie, de PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs is er vervolgens een voorstel geschreven voor de Tweede Kamer voor een daadwerkelijke herziening van het curriculum. Met deze herziening willen zij zorgen voor duidelijkheid, doorlopende leerlijnen en willen ze een balans brengen in de hoofddoelen van het onderwijs. Deze volgende fase zal nu plaats gaan vinden onder de noemer Curriculum.nu en is hiermee het vervolg op het visietraject Onderwijs2032.

Negen leergebieden

Vanaf maart 2018 buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 scholen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Vragen die hierbij worden gesteld, zijn bijvoorbeeld "hoe moet het onderwijs eruit zien?” en “welke kerndoelen en eindtermen zijn van belang?”

Hierbij zijn negen leergebieden gespecificeerd:

  • Digitale geletterdheid
  • Bewegen & Sport
  • Engels / Moderne vreemde talen
  • Kunst & Cultuur
  • Nederlands
  • Mens & Natuur
  • Rekenen & Wiskunde
  • Mens & Maatschappij
  • Burgerschap

Per leergebied is een ontwikkelteam samengesteld bestaande uit leerkrachten en schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs. Deze teams zullen tijdens verschillende ontwikkelsessies de hoofdlijnen gaan beschrijven van wat leerlingen moeten kennen en kunnen in een doorlopende leerlijn van primair naar voortgezet onderwijs binnen het leergebied.

Tijdens dit proces ontvangen ze feedback van onder meer ontwikkelscholen die de tussenopbrengsten zullen toetsen op haalbaarheid, maar ook bredere feedback vanuit andere leerkrachten en vakverenigingen. Dit moet resulteren in een advies dat medio 2019 zal worden gepresenteerd aan de Tweede Kamer.

  

Digitale geletterdheid

     In het nieuwe curriculum zal digitale geletterdheid een verplicht onderdeel gaan worden en zodoende is digitale geletterdheid ook gekenmerkt als één van de negen leergebieden binnen Curriculum.nu. Steeds meer scholen zien de noodzaak om digitale geletterdheid nu al een plaats te geven binnen hun onderwijs. Maar wat is digitale geletterdheid nu precies en hoe gaat u in uw klas hiermee aan de slag? Hoe zorgt u als leerkracht ervoor dat leerlingen de juiste normen en waarden hanteren? Hoe kunnen leerlingen beoordelen of informatie betrouwbaar is? Invoering van digitale geletterdheid is niet eenvoudig!

 

Leerlingen digitaal geletterd maken lukt niet met een of twee lesuren per week . Je hebt het nodig in alle vakken en in allerlei leersituaties – Kennisnet

Zelf aan de slag

In onze infographic ontvangt u 5 tips hoe u direct zelf aan de slag kunt met digitale geletterdheid. Met praktische voorbeelden om samen met uw leerlingen aan de slag te gaan met dit thema in de klas. Klik op de afbeelding om de infographic te downloaden.

Meer informatie

Nieuwsgierig geworden? Schrijf u dan in voor ons gratis webinar Digitale geletterdheid. Op maandag 16 april vanaf 16.00 uur vertellen de sprekers Remco Pijpers en Eric Welp van Kennisnet u wat onder digitale geletterdheid wordt verstaan en hoe u dit nu al structureel in uw onderwijs een plek kunt geven.

Het webinar is interactief, waardoor u live vragen kunt stellen aan Remco en Eric. 

          

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over de mogelijkheden die de Heutink Academie kan bieden voor uw organisatie. Volg onze social media kanalen om de hoogte te blijven van ontwikkeling op het gebied van kinderopvang en onderwijs.