Leren over samenwerken? Vraag ons gratis pakket aan!

Geschreven op vrijdag 1 september 2017

 

Eén team, één taak

Zomer 2017, het Nederlands vrouwenelftal wordt Europees kampioen in eigen land. Hun prestatie was een combinatie van voetbaltalent en een sterke teamgeest. Maar wat maakt een team sterk? Wat is er nodig voor echt goede teamprestaties? We vragen het Drs. Véronique Willems, specialist in teamontwikkeling.  

Véronique is Opleidingskundige van huis uit en heeft een aantal jaar geleden haar baan als docent opgezegd om haar bedrijf “Professional Focus” op te zetten. Véronique richt zich o.a. op de samenwerking van docententeams en begeleidt zowel individuele professionals als teams bij het optimaal benutten van eigen en elkaars talenten en expertise.

Hoe kunnen we meer als een team samenwerken? Wat zijn onze doelen en wat vinden wij belangrijk voor onze gezamenlijke klant? Hoe goed kennen we elkaar en zijn we wel een “team”? De bovenstaande vragen komt Véronique veel tegen in de praktijk. Zo kan een groep leerkrachten op papier wel ‘een team’ zijn, maar vaak vindt er geen gesprek plaats over de gezamenlijke doelen. Dat laatste is een belangrijke voorwaarde om écht samen te werken. Samen scherp krijgen waar het team voor gaat in de vorm van concrete teamresultaten, is van belang.

         Teamleden moeten het eens worden over een gemeenschappelijke missie en de te behalen gezamenlijke resultaten. Dit vormt een basis om vervolgens concreet afspraken te maken over wat ieder teamlid gaat bijdragen aan dit te realiseren teamdoel. Hiermee krijg je scherp wat iedere professional ‘moet’ inzetten en te leren en te ontwikkelen heeft. Dat laatste is cruciaal. In tijden van continue veranderingen is het namelijk niet de vraag óf er nog geleerd moet worden, maar eerder wát en hóe we dit samen zo efficiënt mogelijk kunnen inregelen. 

 

Maak leren leuk en concreet

Leren gaat vaak gepaard met gedragsverandering en het veranderen van concreet gedrag gaat in kleine stappen. Een paar stappen vooruit en soms een stapje achteruit. Gedragsverandering is lastig en vraagt tijd. De intrinsieke motivatie speelt daarbij een hele belangrijke rol. Als je iets graag wilt, is de kans groter dat je het gaat realiseren.

Investeer in veiligheid en vertrouwen

Een belangrijke voorwaarde om samen te kunnen leren is dat professionals zich veilig voelen. Leren gaat met vallen en opstaan en dan betekent dat er ook fouten worden gemaakt. Dat moet ook mogelijk zijn en geaccepteerd worden. Op het moment dat een team in staat is om zonder oordeel samen te kunnen onderzoeken wat er nodig is om dingen in de toekomst anders en beter te doen, maak je een mooie start om elkaar te versterken.De manier waarop teamleden tegen ‘leren’ aankijken speelt hierbij mee. Wie er van overtuigd is dat hij of zij nog kan ontwikkelen, zal mogelijkheden daarvoor ook benutten.

Leeractiviteiten op de werkplek aanbieden

Als je samen verder wilt komen is het van belang dat er voldoende leeractiviteiten worden aangeboden en/of dat jullie als team zelf voldoende leeractiviteiten opzetten.  Verschillende leeractiviteiten zijn: e-learning, intervisie, deelname aan een webinar, een gezamenlijke teamdag of een studiedag organiseren met ouders. Je moet gefaciliteerd worden om te kunnen leren. Eén misvatting: faciliteren betekent niet per definitie, minder werk en meer tijd. Als je echt als team van en met elkaar leert, ga je andere keuzes maken, werkzaamheden wellicht laten liggen, samen andere prioriteiten stellen en elkaars talenten optimaal benutten zodat je efficiënter werkt en tijd beter benut.

Samenwerken is doen!

Samenwerken en samen leren begint zoals eerder aangegeven met een gezamenlijk doel bepalen. Dit betekent dat individuele teamleden hierover in gesprek gaan met elkaar. Evenals bij het Nederlands vrouwenelftal is het belangrijk dat je weet waar je als team voor gaat (het winnen van ‘ons EK’), zodat je elkaars kwaliteiten optimaal kunt benutten. Willen jullie de tevredenheid met ouders verhogen door middel van betere communicatie? Of willen jullie een nieuwe, meer innovatieve opvoedmethode invoeren? Bepaal hiervoor een concreet doel waar jullie samen graag voor gaan en ga aan de slag! Met de juiste motivatie en een eerste succes op zak, bereik je samen veel meer dan alleen.

 

__________________________________________________________________________

Meer leren over samenwerken?

Vraag dan nu het pakket ‘Teamwork’ aan en ontvang 2 dagen gratis toegang tot onderstaand pakket.
De actie loopt de hele maand september.


Cursussen:
Werken in teams
Effectief communiceren
Samen werken aan samenwerken (groepscursus)  

Webinar:
De kracht van de paardenkudde voor organisaties   

Essentials:
Vergaderen - Doel van de vergadering
Vergaderen - Consensus bereiken
Vergaderen - De rol van de voorzitter
Vergaderen - Brainstormen
Feedback - De gouden regels

 

Vragen?
Neem gerust contact met ons op via training@heutink.nl of door te bellen naar 0548 - 536607.