Optimus over haar ervaring met online leren

Geschreven op vrijdag 1 september 2017

 

De onderwijswereld verandert snel. Vijf jaar geleden werd er nog gediscussieerd of mobiele telefoons mee mochten naar school, nu worden ze op veel scholen gewoon gebruikt in de les. Met die nieuwe technologieën is het belangrijk om je als leerkracht te blijven ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld met de online opleidingen van Heutink. Optimus Onderwijs (een stichting voor katholiek, protestants-christelijk en Interconfessioneel onderwijs) is een van de onderwijsinstellingen die hier gebruik van maakt. We spraken Monique Stevens, hoofd HRM bij Optimus, Lysanne Cobussen en Anja van Hintum over hun ervaringen met online leren.

  

    

Eigen regie belangrijk

Uit een onderzoek dat Optimus onder de leerkrachten uitvoerde, bleek dat 86% van de deelnemers vond dat leren niet tijd- en plaatsgebonden moet zijn. Daarom is Optimus in december 2015 gestart met online leren. 

Monique vertelt: “In het kader van professionalisering hebben we een aantal jaar geleden de Optimus Academie opgezet. Naast de klassikale cursussen hebben we het aanbod uitgebreid met masterclasses en congressen. In 2015 is daar de e-Academie aan toegevoegd. We merkten dat er onder de leerkrachten ook behoefte was aan een eigentijdse manier van ontwikkelen, naast de klassikale cursussen.”


“Ik wil me graag blijven ontwikkelen, maar een klassikale cursus volgen werkt voor mij niet. Je zit dan vast aan vaste dagen en wanneer ik juist veel tijd heb, bijvoorbeeld in de zomervakantie, gaan de meeste cursussen niet door. Een e-learning kan ik heel fijn zelf inplannen en oppakken op momenten dat ik er tijd voor heb.”

Anja Hintum - Leerkracht Optimus Onderwijs

Hoge motivatie dankzij laagdrempeligheid

Wanneer je binnen een organisatie aan de slag gaat met leren, is motivatie een belangrijk onderdeel. Motivatie kan om verschillende redenen ontstaan en zorgt ervoor dat medewerkers gemakkelijker en consequenter leren. Om die motivatie zo hoog mogelijk te houden, is de drempel om je aan te melden voor de Optimus Academie bewust laag gehouden en is het cursusmateriaal voorzien van praktijk voorbeelden zodat de geleerde kennis direct is toe te passen in de praktijk.

 

 “Alle Optimus leerkrachten kunnen zich aanmelden voor de academie, of ze nou een vast of tijdelijk dienstverband hebben. Het is niet verplicht om specifieke modules te volgen of een bepaald aantal certificaten te behalen. We gaan echt uit van de intrinsieke motivatie van deelnemers.”

Monique Stevens - HRM Optimus Onderwijs

Voor docent Lysanne werkt deze manier van leren heel goed: Omdat er geen verplichte modules zijn, kies ik alleen de onderwerpen uit die me interessant lijken. Daarom is mijn motivatie hoger dan wanneer ik iets opgelegd zou krijgen. De kennis uit sommige cursussen kan ik direct toepassen in mijn lessen. Andere cursussen zijn meer achtergrondinformatie en die kennis neem je mee in de ontwikkeling van je lessen of in het management van de klas.”


“Ik vind het fijn dat ik de cursussen op mijn eigen tempo en in mijn eigen tijd kan volgen."

Lysanne Cobussen - Optimus Onderwijs

Ook Anja merkt dat de online cursussen makkelijk toe te passen zijn in de praktijk: “Laatst volgde ik de cursus waarin een aantal tips stonden die ik nu constant in de klas gebruik. Ik heb in mijn carrière al een hoop cursussen gevolgd, maar de kennis veroudert of zakt weg. Met de online cursussen kan ik deze kennis op een makkelijke manier weer ophalen.”


Een tip van Optimus

Ten slotte heeft Monique Stevens nog een tip voor andere organisaties die met online leren willen starten of al bezig zijn:“Zorg dat er certificaten te behalen zijn die geaccrediteerd zijn. Uit het onderzoek dat wij gehouden hebben, kwam naar voren dat de leerkrachten het heel belangrijk vinden om een tastbaar resultaat van de gevolgde cursus te hebben. De cursussen die wij aanbieden zijn bijvoorbeeld geaccrediteerd via registerleraar.nl.”Scholing in de branche primair onderwijs wordt tot stand gebracht dankzij een samenwerking tussen Heutink en SkillsTown.

 

 
Zelf gebruik maken van een online academie of meer weten?
Neem contact met ons op via training@heutink.nl of door te bellen met 0548 - 536607.