Staal spelling voor groep 3

Geschreven op donderdag 4 augustus 2016

 

De unieke, preventieve spellingmethodiek

Zo leer je kinderen lezen en spellen van José Schraven heeft zich in de praktijk ruimschoots bewezen. Daarom gebruikt de methode Staal in groep 4 t/m 8 deze spellingsmethodiek. Op verzoek van scholen heeft Malmberg deze spellinglijn van Staal uitgebreid met een voorloper voor de tweede helft van het schooljaar van groep 3.

Na de klankzuivere periode

Staal spelling in groep 3 begint na de klankzuivere periode, dus ongeveer in januari. De kinderen kennen dan alle letters. Vanaf dat moment kan de spelling uit de aanvankelijk leesmethode worden vervangen door die van Staal.

Perfecte voorbereiding op staal spelling groep 4 t/m 8

Staal spelling voor groep 3 is dé spellingmethode voor scholen die al werken met Staal en die in groep 3 voor 100% willen aansluiten op de spellinglijn van Staal in groep 4 en verder. Maar ook scholen die niet met Staal werken en die toch aan willen sluiten bij de didactiek van José Schraven, zijn gebaat bij Staal spelling voor groep 3. De spellinglijn voor groep 3 is op dezelfde manier opgebouwd als in groep 4 t/m 8. Dat wil zeggen: een vast ritme, goed voordoen, elke les herhalen en iedere dag een kort dictee. Dit geeft rust, houvast en structuur.

Opbouw

Het programma is overzichtelijk en compact. Er zijn 6 blokken van 3 weken. Per week zijn er 4 lessen en een extra herhalingsles van 30 minuten. Iedere les heeft dezelfde duidelijke opbouw:

  • Opfrissen­ 
  • Instructie
  • Schrijven
  • Oefendictee
  • Nabespreking
  • Zelfstandig werken

Schrijven

In iedere spellingles van 30 minuten is er 5 minuten ingeruimd voor het leren schrijven van de nieuwe woordcategorie. Dit is geen vervanging van de schrijfmethode die u in groep 3 gebruikt, het schrijven is ter ondersteuning van het leren spellen. Dit helpt enorm bij het aanleren van de categorie en het geeft de kinderen zelfvertrouwen: ze leren deze nieuwe woordcategorie netjes schrijven, zodat ze het later in het dictee ook kunnen.  

Meer informatie

Bekijk de methodepagina van Staal voor meer info over de methode in het algemeen. Meer weten over de opbouw en bijbehorende materialen voor Staal spelling voor groep 3? Kijk dan hier.
Staal spelling voor groep 3 is vanaf januari 2017 beschikbaar. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met onze klantenservice of uw adviseur.