E-learning uitgelicht | NIEUW | Anders kijken naar gedrag

Geschreven op woensdag 6 juli 2016

 

Hoe gaat u om met moeilijk gedrag in uw klas?

Speciaal voor de leerkracht die zich hier in wil verdiepen is er de e-learning module ‘Anders kijken naar gedrag'.
Leer meer over de bekendste gedragsstoornissen waarbij de onderwijsbehoeften van de leerling en uw leerkrachtgedrag centraal worden gesteld. U krijgt concrete handvatten aangereikt die u meteen in de praktijk kunt inzetten. Zo maakt u onder andere kennis met de functionele gedragsanalyse en de methodiek School Wide Positive Behavior Support. Daarnaast leert u meer over leerlingen met o.a. ASS en ADHD. Hierbij wordt ingezoomd op wat er van u als leerkracht gevraagd wordt wanneer u met deze leerlingen te maken heeft in uw groep. U krijgt strategieën aangeboden om deze leerlingen optimaal te begeleiden. 

De praktijk

In deze module maakt u eerst kennis met het onderscheid tussen probleemgedrag en een gedragsstoornis. Vervolgens krijgt u een methode aangereikt om het gedrag systematisch te analyseren en leert u een bijpassende interventie voor de individuele leerling te bedenken. Daarna kunt u een keuze maken of u meer wilt weten over ASS, AD(H)D of een hechtingsstoornis. U krijgt vervolgens een les aangereikt waarin u kennis maakt met voorbeelden uit de praktijk en bijbehorende begeleidingstechnieken. Zo wordt u bijvoorbeeld op de hoogte gebracht van de werking van executieve functies bij leerlingen, maar ook over het ‘Geef-me-de-vijf-principe’ dat u kunt toepassen bij leerlingen die meer structuur nodig hebben. De module is gevuld met praktische opdrachten die u direct kunt toepassen in uw eigen praktijk.  

Na het volgen van deze module:

  • weet u meer over de bekendste gedragsstoornissen en de meest voorkomende gedragsproblemen in het onderwijs
  • heeft u praktische handvatten om met moeilijk gedrag om te gaan in de praktijk
  • kunt u interventies bedenken en uitvoeren die nodig zijn bij sommige leerlingen om hen optimaal te kunnen begeleiden
  • reflecteert u kritisch op uw eigen handelen en lespraktijk en maakt u aanpassingen waar dit nodig is

Specificaties van de module

Module | Anders kijken naar gedrag - info
Doelgroep | Leerkrachten primair onderwijs
Studiebelastingsuren | 9 (incl. opdrachten 12)
Prijs | € 25,- (excl. btw) 

Meer over e-learning en trainingen

Bekijk hier ons gehele aanbod van e-learning. Wilt u meer weten over onze e-learning of andere vormen van training? Neem voor meer informatie contact op met Heutink Trainingen via training@heutink.nl of 0548 - 53 66 07.