Kids-F meubellijn in Canadese klassen voor onderwijs gebaseerd op hersenhelften

Geschreven op dinsdag 23 februari 2016

 

KidsU | Building brains

KidsU Calgary (Canada) is een organisatie die voor- en vroegschoolse educatie organiseert. Wat deze organisatie uniek maakt is dat zij werkt vanuit haar eigen curriculum, gebaseerd op stimulatie van de linker- en rechter hersenhelft. 

Om dit te vertalen naar de praktijk was KidsU op zoek naar twee verschillende soorten inrichting: één voor lokalen gericht op de linker hersenhelft en één voor lokalen gericht op de rechter hersenhelft. Kids-F heeft daarvoor een tweetal ontwerpen gemaakt en deze uiteindelijk vertaald naar de praktijk.

Lokaal linker hersenhelft

                                           

Structuur bij het opdoen
van cognitieve vaardigheden

In dit lokaal worden de kinderen vrij gelaten om zelfstandig en op hun eigen tempo te leren.
De omgeving daagt uit tot werken en zelfredzaamheid.  De leerlingen absorberen concepten en ontwikkelen concentratie en vaardigheden door het werken met (Nienhuis Montessori) ontwikkelingsmateriaal en praktische activiteiten. 

 

   

 

 

Lokaal rechter hersenhelft

                                 

Uitdaging voor het ontdekken
en onderzoeken van talenten

Dit fantasierijke lokaal stimuleert de creativiteit van
de leerlingen. Sensorische activiteiten en projecten gebaseerd op de interesses van de leerlingen, onderzoeken en vrij spel voeren hier de boventoon.
De leerlingen zijn zelfsturend in hun leerproces en de mogelijkheden om zichzelf te uiten zijn enorm divers. Dit lokaal is gebaseerd op de principes van Reggio Emilia.

  


Bewegingslokaal

Het ruime bewegingslokaal biedt ruimte voor allerlei bewegingsactiviteiten. Groepsspelletjes, sport en motorische oefeningen zorgen samen met veel buitenspelen en voedingsadvies voor een gebalanceerde en actieve leefstijl. Want bewegen is net zo belangrijk als leren.

Video
Canadese kinderen in actie zien in het gymlokaal? Bekijk dan hier een video!

Download

KidsU inrichtingsconcept bekijken? Dat kan:

> Inrichtingsconcept linker hersenhelft 1,5 - 3 jaar | bekijk
> Inrichtingsconcept linker hersenhelft 3 - 6 jaar | bekijk
> Inrichtingsconcept rechter hersenhelft 1,5 - 3 jaar | bekijk
> Inrichtingsconcept rechter hersenhelft 3 - 6 jaar | bekijk

Meer informatie

Benieuwd naar de werkwijze van en de mensen achter KidsU? Lees meer op hun website.

Wilt u meer weten over onze inrichtingsoplossingen? Uw adviseur vertelt u er graag meer over.