E-learning uitgelicht | NIEUW | Leerlijnen Taal: de basis

Geschreven op vrijdag 8 januari 2016

 

Leerlijnen Taal

Bent u op zoek naar methode-onafhankelijke leerlijnen voor het vakgebied Taal? Dan is de module ‘Leerlijnen Taal: de basis' wellicht iets voor u! In deze module worden alle leerlijnen en kerndoelen voor Taal uitgelicht. U krijgt handvatten waarmee u in de praktijk aan de slag kunt. De inhoud wordt per twee jaargroepen aangeboden (1-2, 3-4, 5-6 en 7-8). Zo doet u gericht kennis op over de leerlijnen en kerndoelen van Taal, specifiek voor uw eigen doelgroep. Doordat alle groepen aan bod komen krijgt u niet alleen inzicht in de leerlijnen van uw eigen groep, maar ook in die van de groepen vóór en na uw eigen groep. Hierdoor kunt u als collega’s het taalonderwijs nog beter op elkaar aan laten sluiten.

In de praktijk

In de module maakt u eerst kennis met de verschillende domeinen die het taalonderwijs kent (o.a. mondelinge taalvaardigheid en lezen). Hierbij worden ook de referentieniveaus besproken. Aanvullend worden praktische suggesties gegeven over hoe u de leerlijnen en kerndoelen vorm kunt geven in uw klas. Er worden bijvoorbeeld suggesties gegeven voor het inzetten van leesstrategieën en hoe u dit als leerkracht kunt stimuleren in de praktijk. Voor een goede koppeling tussen theorie en praktijk is er ook de mogelijkheid om praktische opdrachten te maken. Een voorbeeld hiervan is het nader bekijken van een bepaald domein, specifiek voor uw eigen groep. U vergelijkt de algemene kerndoelen met de beschreven leerdoelen uit uw huidige taalmethode. Komen deze kerndoelen en bijbehorende leerlijnen met elkaar overeen? Of mist u toch nog een aantal zaken die u juist belangrijk vindt?

Na het volgen van deze module:

  • Weet u hoe de referentieniveaus tot stand zijn gekomen.
  • Weet u wat u als leerkracht kunt doen om aan de kerndoelen Taal te werken.
  • Heeft u uw huidige taalmethode en de daarbij behorende leerdoelen kritisch bekeken en ze vergeleken met de beschreven kerndoelen Taal in deze les.
  • Kunt u beschrijven wat uw leerlingen kunnen doen om tegemoet te komen aan de kerndoelen Taal.

Specificaties van de module

Module | Leerlijnen Taal: de basis
Doelgroep | Leerkrachten primair onderwijs
Studiebelastingsuren | 4
Prijs | € 25,- (excl. btw)

Meer over e-learning en trainingen

Bekijk hier ons gehele aanbod van e-learning

Wilt u meer weten over onze e-learning of andere vormen van training?
Neem voor meer informatie contact op met Heutink Trainingen via training@heutink.nl of 0548 - 53 66 07.