Het DNA van OBS Twickel

Geschreven op woensdag 30 december 2015

 

Visie, vaardigheden, content en infrastructuur in kaart gebracht

Met ons eigen DNA-model classificeren we elke school op basis van 4 pijlers voor succesvolle ICT-inzet: visie,
de vaardigheden van het team, educatieve content en infrastructuur. Dit hebben we ook voor OBS Twickel in kaart gebracht. OBS Twickel is één van de 22 scholen die onder de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH) vallen. Op de school wordt gewerkt binnen een goed pedagogisch klimaat waarbinnen veel aandacht is voor
de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Verhelderende inzichten voor OBS Twickel door DNA-traject

“Het bestuur van SOPOH vindt het belangrijk dat de SOPOH-scholen de kansen en mogelijkheden benutten die ICT
kan bieden in het onderwijs. Met behulp van het DNA-traject heeft nu elke school de mogelijkheid om haar eigen
ICT-ontwikkeling inhoud te geven”, aldus Peter Schreuder, lid van het College van Bestuur van SOPOH. OBS Twickel
wilde daar graag in mee. De schoolgebouwen van de school beschikken over alle voorzieningen die nodig zijn om de kinderen op een moderne manier onderwijs te geven. In alle lokalen wordt gewerkt met digitale schoolborden en zijn voldoende computers beschikbaar. OBS Twickel is een school die niet achter wilt blijven op het gebied van ICT in het onderwijs, maar ICT ook niet in wil zetten ‘om het inzetten’. “Als school willen wij graag bij de tijd blijven”, vertelt
Kees Eveleens, ICT-coördinator bij OBS Twickel, “maar we willen dat wel volgens een goed beleid doen. Het heeft
geen zin om 20 tablets aan te schaffen en vervolgens maar te kijken wanneer we die een keer gaan gebruiken”.
Het DNA-traject van Heutink ICT gaf Twickel duidelijke inzichten.

 

De DNA-methode heeft ons heel duidelijk inzicht gegeven waar wij als school,
als team, maar ook als onder- midden- en bovenbouw, voor staan.
(Kees Eveleens, ICT Coördinator OBS Twickel)


Heutink ICT helpt OBS Twickel met:

  • Digitale schoolborden
  • DNA
  • Deklas.nu / MOO
  • Ruckus WaaS

Download

Het DNA van
OBS Twickel 

                                

Meer informatie

Meer weten over het DNA-traject? U leest het hier.

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen op het gebied van ICT?
Neem dan contact op met uw adviseur of onze klantenservice.