Gratis lesmateriaal van VluchtelingenWerk Nederland

Geschreven op donderdag 26 november 2015

 

Vrijwilliger Asad uit Somalië geeft voorlichting op een school in Castricum, in combinatie met het lespakket van Codename Future. Foto: Goedele Monnens.

Educatie over vluchtelingen

Wereldwijd zijn miljoenen mensen op de vlucht. Een aantal van hen komt in Nederland terecht. Maar wat is een vluchteling nou eigenlijk? En wat betekent het om te moeten vluchten?  

VluchtelingenWerk Nederland wil jongeren betrekken bij vluchtelingen en hen in beweging brengen. Daarom laten zij zien waarom mensen vluchten en wat een vluchteling doormaakt na aankomst in Nederland. Dit doen ze met speciaal lesmateriaal over vluchtelingen voor verschillende leeftijden.
                                           

        

Lespakket voor het basisonderwijs

Hier ben ik veilig

Voor het basisonderwijs heeft VluchtelingenWerk Nederland het lespakket 'Hier ben ik veilig' ontwikkeld. Kinderen leren op een toegankelijke manier over de achtergrond van het vluchtelingenbeleid. Vragen als ‘Wat zijn redenen om te vluchten?’, ‘Wie mag er in Nederland blijven?’ en ‘Wat is nodig om hier een nieuw bestaan te starten?’ staan centraal. Aan de hand van het verhaal van Amina uit Somalië krijgen kinderen meer inzicht in het vluchten op zich, de onzekerheid van een asielprocedure en het opbouwen van een nieuw leven in Nederland. 

  • Doelgroep: groep 7 en 8 van de basisschool
  • Tijd: 3 lesmiddagen van 2 uur
  • Inhoud: filmpjes, groepsopdrachten en een quiz  


Digitaal lespakket voor het voortgezet onderwijs

Vluchtelingen in Nederland

In het digitale lespakket, opgesteld door VluchtelingenWerk Nederland en Codename Future, wordt gewerkt met prikkelende stellingen en vragen. De leerlingen zoeken zelf het antwoord op vragen als wat een vluchteling is en wat het betekent om te moeten vluchten. Vooroordelen komen aan bod, net als redenen waarom mensen vluchten en het gevoel van (on)veiligheid dat hierbij hoort.

  • Doelgroep: leerjaar 1 en 2 VMBO, HAVO, VWO
  • Tijd: ongeveer 2 lesuren
  • Inhoud: 2 online modules met opdrachten (digibord is vereist)
  • Vakken: aardrijkskunde, maatschappijleer, geschiedenis en eventueel mentoruren
      Meer informatie & bestellen

Lees hier meer over deze lespakketten en bestel ze gratis!