VVE erkenning voor Peuterplein en Kleuterplein

Geschreven op dinsdag 27 oktober 2015

 

VVE erkenning voor Peuterplein en Kleuterplein

De veelgebruikte lesmethodes Peuterplein en Kleuterplein van Malmberg zijn sinds 8 oktober 2015 officieel erkend als integrale VVE-programma’s.

Wanneer krijg je de VVE erkenning?

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is bestemd voor jonge kinderen die een grotere kans hebben om een onderwijsachterstand op te lopen. Peuterplein en Kleuterplein zijn door de erkenningscommissie van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) beoordeeld als goed onderbouwd. Ook is voldaan aan de door de commissie gehanteerde criteria voor een VVE-programma. Peuterplein en Kleuterplein zijn educatieve methodes van uitgeverij Malmberg, bestemd voor kinderen van 0-6 jaar. De onafhankelijke erkenningscommissie van het NJI toetst VVE methodes op effectiviteit: werkt het programma en worden de beoogde doelen ermee bereikt? Een methode wordt bovendien pas als integraal programma erkend als op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kleuterplein biedt daarbij een aantal handvatten:

  • VVE handleiding
    Hierin staat beschreven hoe u beide methodes zo optimaal mogelijk inzet bij VVE-locaties. Zo geeft deze handleiding onder andere informatie hoe u ouderbetrokkenheid vorm kan geven.
  • Ouderbrieven met doe opdracht voor thuis
    Om kinderen zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen en het maximale uit hun talenten te halen is een goed partnerschap tussen ouders en school van belang. Kleuterplein heeft per thema een ouderbrief ontwikkeld die informatie geeft over het thema, suggesties doet voor spelletjes en activiteiten thuis en waar altijd een thuis doe-opdracht bij zit.
  • Scholing
    Er zijn scholingsmodules ontwikkeld bij Kleuterplein en Peuterplein waar u gebruik van kunt maken.  

Dikke duim voor de materialen en ouderbetrokkenheid

De commissie roemt in haar rapport de materialen van Peuterplein en Kleuterplein. Ook is ze zeer te spreken over de mate waarin ouderbetrokkenheid in de methodes wordt gestimuleerd. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is bestemd voor jonge kinderen die een grotere kans hebben om een onderwijsachterstand op te lopen. Om een slechte start op de basisschool te voorkomen, krijgen deze kinderen via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Voorschoolse educatie begint op de peuterspeelzaal of de kinderopvang en vroegschoolse educatie wordt uitgevoerd in groep 1 en 2 van de basisschool.

Subsidie aanvragen voor VVE materialen

Scholen kunnen gebruikmaken van een subsidie (bv OKE) om een door het NJI erkende lesmethode voor VVE aan te schaffen. Deze subsidie kan worden aangevraagd in de gemeente van de school. Kleuterplein en Peuterplein worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies die te vinden is op de website van het NJI.

Meer informatie

Op methodewereld.nl hebben wij beide methodes alvast voor u samengevat. Handig om door te nemen of naast elkaar te leggen:

Methodewereld Peuterplein 
Methodewereld Kleuterplein

Wilt u de materialen op uw gemak inzien en/of voorgelicht worden door een van onze educatief adviseurs dan kunt u terecht in onze informatiecentra.