Inspiratiemiddag Wetenschap en techniek

Geschreven op dinsdag 25 oktober 2016

 

 

Vervolg op de succesvolle landelijke STEAM-dag

In opvolging van de zeer succesvolle landelijke STEAM-dag organiseert Heutink een inspiratiemiddag over programmeren en robotica. Tijdens verschillende sessies krijgt u inzichtelijk wat u met programmeren en robotica bij u op school zou kunnen doen. Deze middag is geschikt voor zowel scholen die wetenschap en techniek nog in de kinderschoenen hebben staan, als scholen die al verder zijn ontwikkeld.
Programmeren en robotica biedt prachtige kansen om 21e eeuwse vaardigheden als probleemoplossend vermogen, creativiteit, kritisch denken, communiceren, samenwerken en sociaal- culturele vaardigheden te integreren binnen uw lesactiviteiten. Tijdens deze middag maakt u kennis met alle mogelijkheden binnen programmeren en robotica.  

Data en locaties

 1 maart 2017 Basisschool de Spreng in Drachten * - inschrijven

 
* Deze middag richt zich op techniek en wetenschap in het algemeen en zal een ander programma bieden.

Programma

 13.30uur - 14.00uur  Inloop  
 14.00uur - 14.30uur Inleiding
 14.30uur - 15.15uur Workshop 1
 15.15uur - 15.30uur Pauze 
 15.30uur - 16.15uur Workshop 2
 16.15uur - 16.30uur Wrapup en goodiebags

 

Inleiding
Programmeren en robotica, twee trends die zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs zichtbaar zijn. En dat is ook niet zo vreemd. Allereerst biedt programmeren de mogelijkheid om het probleemoplossend vermogen bij leerlingen te vergroten. Daarnaast kunnen docenten via programmeren beter aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Ook helpt het leerlingen voor te bereiden op de beroepen en opleidingen van de toekomst. Genoeg reden om massaal creatief aan de slag te gaan met apps, robots en digitale tools zou je denken! Of toch niet? Programmeren is een manier van denken waarbij je een probleem en mogelijke oplossingen in kleinere stukken opbreekt en die vervolgens vertaalt naar computertermen om het geautomatiseerd uit te laten voeren.Tijdens de inleiding wordt u meegenomen in het gedachtengoed van programmeren en robotica. Daarbij aandacht voor do’s & don’ts, 21e eeuws vaardigheden en verhalen uit de praktijk. Bij de sessie in Ede zal deze inleiding worden gegeven door Pauline Maas. Zij is naast docente Mediawijsheid in het Speciaal onderwijs o.a. medeauteur van het boek Onderwijs met ICT en Codeklas, een praktisch inspiratieboek over programmeren met kinderen.

Workshop 1 | Leren programmeren met LEGO Education door gebruik van hart, hoofd en handen
Technologie is de economische motor van Nederland. De LEGO Education Leerlijn biedt een mogelijkheid om kinderen al op zeer jonge leeftijd kennis te laten maken met technologie volgens het principe van ontwerpend en onderzoekend leren. U gaat met verschillende LEGO Education materialen aan de slag en merkt dat techniek eigenlijk hartstikke leuk is, en veel toegankelijker en makkelijker dan u ooit had gedacht! Ontdek hoe de interactie met de blokjes helpt om mooie, rijke verhalen te bedenken en te delen. En om met elkaar letterlijk te bouwen aan nieuwe ideeën om vervolgens daarop met elkaar te reflecteren. Twee voorbeelden van complexe processen, waarbij het fysieke handelen je hoofd stimuleert. Tijdens deze workshop ervaart u zelf hoe deze onderwijsvorm leerlingen motiveert, inspireert en zelfvertrouwen geeft om creatief te zijn en met elkaar te leren.De workshop wordt gegeven door Bert van de Werfhorst, gecertificeerd LEGO Education-trainer en schoolbegeleider bij het opzetten van een doorlopende leerlijn wetenschap & techniek. Daarnaast zal Jelle de Jong van Play Learn Change de achterliggende onderwijsfilosofie en didactische principes van ontwerpend en onderzoekend leren door het gebruik van hart, hoofd en handen in deze workshop uiteenzetten.

Workshop 2 | Bomberbot: programmeren in een leerlijn
Programmeren is het lezen en schrijven van de toekomst en het is daarom belangrijk om leerlingen hier nu al mee te laten kennismaken. Bomberbot is een volledig uitgewerkte lesmethode waarmee u als leerkracht op een gemakkelijke en leuke manier programmeerles kunt geven, zonder dat u daarvoor enige voorkennis nodig heeft. Bomberbot biedt lesplannen, presentaties, online games en antwoordengidsen. Daarnaast biedt Bomberbot doorlopende begeleiding. Tijdens deze workshop wordt toegelicht waarom programmeren dé 21st century skill is en gaat u zelf aan de slag met een aantal lessen. Ook voor deze workshop geldt: programmeerkennis is niet nodig! Wel dient u uw eigen device (laptop of tablet) mee te nemen.

Workshop 3 | 3D-printen in de klas, op zoek naar verborgen talenten
Met de 3D-printer is het mogelijk om de essentie van techniek en de werking ervan al lerend te ontdekken. De afstand tussen de eerste verwondering en het experimenteel uitwerken van een idee naar een concreet werkend product of dienst, wordt met de 3D-printer enorm verkort. Leerlingen gaan fantaseren, bedenken, ontwerpen, voorbereiden, bouwen, testen en (her)gebruiken. Ook ten aanzien van samenwerking en co-creatie wordt van hen wat gevraagd. De 21ste eeuwse vaardigheden komen volop aan bod. Om het project te doen slagen moet iedereen een bijdrage leveren, vertrouwen hebben op elkaars capaciteiten, het werk verdelen, afstemmen en evalueren. Een 3D-printer biedt ook nieuwe mogelijkheden voor de leerkrachten. Zo schept het ruimte voor meer interactieve activiteiten in het klaslokaal en kan de leerkracht driedimensionale hulpmiddelen printen om moeilijkere onderwerpen te illustreren. Tijdens deze workshop ziet u wat de mogelijkheden van de 3D-printer zijn. De workshop wordt gegeven door Remco Liefting, mede-initiatiefnemer van 3Dkanjers. Alvast een voorproefje? Kijk hier 

Workshop 4 | Experimenteren met robots op ons robotplein
Op jonge leeftijd kunnen kinderen al in aanraking komen met robots en programmeren. Neem bijvoorbeeld de Beebot….zeer geschikt voor een eenvoudige start met programmeren. Hoe hij werkt en hoe eenvoudig u hem en zijn broertje Probot kunt u inzetten ervaart u tijdens deze workshop. De workshop wordt verzorgd door Harry Valkenier. Hij is, naast oprichter van Stichting Ontdekplek, leerkracht in het basisonderwijs en PABO-docent geweest. Ook heeft hij voor Heutink diverse verrijkende opdrachtkaarten bij wetenschap- en techniekmaterialen ontwikkeld.Uiteraard biedt Heutink nog veel meer robots, oplopend in moeilijk- en mogelijkheden. Zo presenteert TJM u de Cubetto, de Thymio en de Ozobot, robots in doorlopende leerlijn van onderbouw naar bovenbouw. Tijdens de sessie in Ede zal Pauline Maas, tevens inleider van deze middag, een workshop geven met de Makey Makey.

Eventkalender & meer informatie

Benieuwd naar onze eventkalender voor het gehele schooljaar 2016 - 2017? Bekijk hier alle events. Voor meer informatie over de events kunt u een mail sturen naar infomiddag@heutink.nl.